Zmart-artZ

Projectbeschrijving

Via samenwerking met kunstvakdocenten ontwikkelen groepsleerkrachten kwaliteiten om cultuur een plek te geven in het onderwijs. Cultuuronderwijs wordt ingevuld vanuit de visie van de scholen en verbonden met de zaakvakken of thematisch ingevuld. Rode draad binnen de aanpak is procesgericht werken, een methodiek waarbij leerlingen gestimuleerd worden onderwerpen eerst op een open manier te onderzoeken voordat er gewerkt wordt aan een product. Zo ontwikkelen ze diverse 21e eeuwse vaardigheden. Kunstvakdocenten geven speciale trainingen aan leerkrachten gericht op het ontwikkelen van inzicht in de waarde van kunst en cultuur en in de wijze waarop je kunst en cultuur op een procesgerichte manier een plek kunt geven in het onderwijs. 

 

Resultaten

  • Lessons learned over randvoorwaarden en kwaliteiten die van belang zijn om de Zmart-artZ methode succesvol in te kunnen voeren
  • Profiel CMK-leerkracht/CMK-coach en vakdocent
  • Diverse workshops scholenteams
  • Diverse workshops coaches
  • Stappenplan 'samen ontwerpen
  • Projectfilmpjes
  • Projectbeschrijving per school (met visie, werkwijze, leeropbrengsten)

Meer informatie

De resultaten zijn hier te downloaden
Projecteigenaar: Muzehof Centrum voor de kunsten, Zutphen
Contactpersoon: Lisette Lagerweij, l.lagerweij@muzehof.nl