Zee van Cultuur

Projectbeschrijving

Het leren bespelen van een muziekinstrument is lang geen vanzelfsprekendheid meer. Vanuit dit project worden verschillende activiteiten in basisscholen georganiseerd om meer kinderen met muziek in aanraking te laten komen en het plezier van samenspelen te laten ervaren. Het gaat om structurele lessen voor de groepen 3 t/m 7, maar ook om losse workshops en projecten. De instrumenten die aan bod komen in de structurele lessen zijn: saxofoon, saxonette, dinofluit, trompet, keyboard, gitaar en slagwerk. In groep 4 komt ook de blokfluit in bod bij lessen Algemene Muzikale Vorming. Een aantal activiteiten wordt georganiseerd samen met de lokale muziekvereniging.

Ook leerkrachten ontwikkelen via het project hun muzikale vaardigheden, zodat zij op eigen kracht vanuit nieuwe methodes muziek kunnen inbedden in het lesprogramma.

Resultaten

  • Tips over de inzet van co-creatie en co-teaching bij kunstonderwijs 
  • Lesmaterialen voor muziek, dans, muziektheater binnenschools
    (o.a. eigen nummers van muziekdocenten, muziekspelletjes, hafa-les gericht op het uitproberen van muziekinstrumenten, filmpjes en beschrijvingen van danslessen, beschrijvingen van en opdrachten muziektheaterlessen)
  • Activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater buitenschools
    (presentaties in samenwerking met de muziekvereniging, inzet Spelenderwijsorkest, inzet Instrumentenbank)
  • Promotiefilm Muziekimpuls (kracht van muziek in de klas, inzet van methode 123zing, de opzet van het Spelenderwijsorkest, inzet van de instrumentenbank)

Meer informatie

Projecteigenaar: Het Musiater Zevenaar, Het Element, Liemers Cultuurpunt
Contactpersoon: Nanda van Loon, n.van.loon@hetmusiater.nl
Annemarie Oerlemans, a.oerlemans@het-element.nl