Taal door kunst

Projectbeschrijving

In dit project worden kunstdisciplines specifiek ingezet ter ondersteuning van de taalontwikkeling van leerlingen. Het betreft onder andere het vergroten van de woordenschat die leerlingen nodig hebben om over gevoelens te praten en sociale contacten te kunnen onderhouden en weerbaar te zijn. De lessen worden procesgericht opgezet, zodat er veel ruimte is voor onderzoek en experiment bij leerlingen en er niet direct opbrengstgericht gewerkt wordt. Tijdens de lessen staan creatief vermogen, ideeontwikkeling, samenwerken, reflecteren, meningsvorming en het hebben van aandacht voor de ander centraal.

Ouders met verschillende culturele achtergronden worden betrokken bij het project. 

Resultaten

  • Lespakketten (totaal 84 lessen, online beschikbaar) waarin combinaties gemaakt worden van disciplines muziek, dans, drama, beeldend, erfgoed, filosofie en fotografie. De lessen zijn specifiek gericht op het stimuleren van taalontwikkeling en het zo rijk mogelijk communiceren zowel verbaal als non-verbaal.

Meer informatie

Projecteigenaar: Cultuurkust Harderwijk
Contactpersoon: Robert Vroegindeweij, robert.vroegindeweij@cultuurkust.nl