Speciaal voor jou

Projectbeschrijving

Dit project is erop gericht om leerlingen uit het speciaal onderwijs zelfvertrouwen te laten opdoen en talenten te laten ontdekken door het opdoen van succeservaringen in kunst en cultuur. Het ontdekken van talenten kan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van leerlingen vergroten.

Er wordt een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van cultuureducatie in de school naar cultuurlessen buiten schooltijd. Het binnenschoolse aanbod (diverse kunstdisciplines) wordt procesgericht vormgegeven, zodat er veel ruimte is voor onderzoek en experiment door leerlingen en er niet direct opbrengstgericht gewerkt wordt.

De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met speciale behoeften door Autisme Spectrum Stoornissen, sociaal-emotionele of cognitieve beperkingen en verstandelijk en meervoudige beperkingen.

In het project is er veel aandacht voor de opbouw van een netwerk van scholen voor speciaal onderwijs en aanbieders van kunst en cultuur zodat ervaringen gedeeld kunnen worden en de samenwerking gezocht kan worden. Ouders worden actief betrokken bij het project. Muzehof Centrum voor de Kunsten past het aanbod in het Kunstmenu voor scholen aan specifieke wensen van het speciaal onderwijs aan. 

Resultaten

  • Stappenplan voor de implementatie van procesgerichte didactiek bij beeldende lessen voor het speciaal basisonderwijs
  • (inclusief een beschrijving van leereffecten voor leerlingen, foto's van werk van leerlingen, een beschrijving van het leerproces van leerkrachten en van leereffecten voor het team)
  • Adviezen aan kunstenaars en musea bij het ontwikkelen van maatwerk voor het speciaal onderwijs
  • (beschrijving van de doelgroep, tips over de inrichting van de samenwerking, didactische uitgangspunten voor de doelgroep, voorbeeldprojecten)
  • Handreiking voor leerkrachten die zelf muziekonderwijs wille geven op cluster 3 scholen(beschrijving van drie basislessen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw; leerkrachten kunnen de lessen aanpassen voor verdieping en differentiatie; beschrijving van de leeropbrengst voor kinderen)
  • Praktijkverhaal over hoe je leerlingen uit het praktijkonderwijs van muziek- en dansles onder schooltijd naar lessen in de vrije tijd kunt begeleiden naar buitenschools kunstonderwijs (verhaal over ambities, ervaringen en inzichten die zijn opgedaan over een werkbare aanpak, praktische tips; formats voor danslessen en popbandlessen.)

Meer informatie

Projecteigenaar: De Muzehof Centrum voor de Kunsten, Zutphen
Contactpersoon: Jessica Harmsen, j.harmsen@muzehof.nl

Klik hier voor een verslag van de ervaringen van Muzehof Centrum voor de Kunsten