Samen muziek maken

Projectbeschrijving

De ontwikkeling van een leerlijn muziek voor kinderen uit de groepen 1 en 2 door vakdocenten muziek vormt de kern van dit project. De lessen worden om en om uitgevoerd door een vakleerkracht en de groepsleerkracht. De lessen van de vakleerkrachten worden nabesproken. Leerkrachten krijgen direct tips voor hun eigen lessen (spiegellessen) en de inzet van instrumenten. Leerkrachten krijgen apart instructie voor het geven van zangles via het werken met de bestaande methode 123zing. De ontwikkelde materialen zijn beschikbaar via een eigen digitaal portaal. 

Resultaten

  • Leerlijn muziek
  • Lesmaterialen
  • Lesbrieven
  • Format voor nabespreking
  • Tips over zingen in de les

Meer informatie

Projecteigenaar: De Nieuwe Muziekschool Druten, Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas & Waal
Contactpersoon: Yvonne Verschuren, yvonneverschuren@kabelfoon.nl