Samen leren

Projectbeschrijving

Vakdocenten ondersteunen ICC'ers en leerkrachten bij de ontwikkeling van uitdagende lesmaterialen voor een doorgaande leerlijn op het gebied van kunst en cultuur die aansluit bij de visie van de scholen. Gedurende het project is er veel aandacht besteed aan het belang van de inzet van kunst en cultuur en het creëren van een breed draagvlak binnen de scholen. 

Resultaten

  • Format beleidsplan cultuureducatie
  • Implementatieplan
  • Trainingen voor ICC'ers en vakdocenten
  • Profielomschrijving vakdocenten
  • Vijf leerlijnen (drama, drama gekoppeld aan meervoudige intelligentie, drama gekoppeld aan taalmethode, literatuur i.s.m. bibliotheek, beeldend)

Meer informatie

Projecteigenaar: Cultuurplein Noord-Veluwe, Heerde
Contactpersoon: Laura Biesheuvel, l.biesheuvel@cultuurpleinnoordveluwe.nl

Leerkracht centraal