Reizen in de tijd

Projectbeschrijving

Cultuur vormt onze identiteit. Door stil te staan bij de dingen die we voortbrengen of hebben gemaakt leren we meer over onszelf en anderen. Erfgoed maakt deel uit van ons cultuurgoed. Een plaats van herinnering, een cultuurhistorisch landschap, een monument of verslag van een ooggetuige geven betekenis aan het verhaal van het verleden.  Cultuuronderwijs geeft leerlingen handvatten om de betekenis van kunst en cultureel erfgoed te ontdekken en te ervaren. Door het zelf te doen, door het te onderzoeken en achter de dingen te leren kijken.
De doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd kan als basis dienen voor het cultuuronderwijs in verschillende regio's. Per regio wordt de leerlijn samen met lokale instellingen voor cultuur aangekleed. De leerlijn bestaat uit bezoeklessen (aan aanbieders van kunst, erfgoed, natuur en milieu), lessen die in de klas uitgevoerd kunnen worden, een digitaal portfolio voor leerlingen, digitaal gereedschap om games te ontwikkelen en hulpmiddelen voor leerkrachten en aanbieders van cultuur. 

Resultaten

 • Leerlijn voor het primair onderwijs Reizen in de tijd
 • Didactisch kader voor de leerlijn (www.reizenindetijd.nl/didactisch-kader) waarin onder andere de relatie gelegd wordt met de leerlijn 'Cultuur in de Spiegel' die is ontwikkeld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling
 • Portfolio voor leerlingen (digitale plek om resultaten vast te leggen, basis voor reflectie)
 • Instructie- en animatiefilmpjes voor leerlingen en leerkrachten, gericht op het introduceren van een thema of een opdracht waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen
 • Docentenhandleiding
 • Draaiboeken van bezoeklessen, gemaakt door instellingen voor instellingen
 • Training voor leerkrachten over cultuureducatie en samenwerking met de omgeving (via Cultuurcollege)
 • Trainingen voor educatiemedewerkers van instellingen over pedagogische handvatten om schoolgroepen op locatie te ontvangen ('Van rondleiden tot begeleiden', 'Van kunstenaar tot collega' en 'Digitale media en 21e eeuwse vaardigheden', via Cultuurcollege)
 • Digitale gereedschapskist Erfgoedtools www.erfgoedtools.nl, hulpmiddelen om gedigitaliseerde afbeeldingen te verwerken tot memory-, koppel-, plaats-  en reeksspellen.
 • Handleiding reflecteren.
 • Een film.

 

Meer informatie

Projecteigenaar: Gelders Erfgoed
Flipje en Streekmuseum Tiel, Essentius
Contactpersoon: Ben Bregman, b.bregman@gelderserfgoed.nl

Kind centraal