Pleinkunst

Projectbeschrijving

Scholen werken op regelmatige basis met Pleinkunst (muziek, dans en theater op het schoolplein) tijdens de pauzes. De pleinen worden speciaal ingericht/ingedeeld voor de activiteiten. Bovenbouwleerlingen worden ingezet als junior-coaches. De competenties waar leerlingen aan werken worden beschreven in een leerlijn m.b.t. C-zicht. Combinatiefunctionarissen en ICC'ers worden getraind in het begeleiden van de werkwijze. 

Resultaten

  • Methodiek Pleinkunst (muziek-, dans- en theateractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op het schoolplein; gericht op o.a. creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen)
  • Leerlijn Pleinkunst (leerlijn gebaseerd op culturele competenties van leerlingen; beschrijving profiel van combinatiefunctionaris met o.a. culturele en pedagogisch didactische competenties)
  • Filmpjes Pleinkunst

Meer informatie

Projecteigenaar: Beweeg Wijs, Neede
Contactpersoon en mailadres: Ron ten Broeke, info@beweegwijs.nl en Rita Rikhof Music, info@ritarikhofmusic.nl
De resultaten zijn te downloaden via:
Meer informatie over C-zicht
Pleinkunst op Twitter

 

Foto Ingrid Joppe
Foto Ingrid Joppe