Nieuwe media en creativiteitsontwikkeling

Projectbeschrijving

Het project is gericht op de ambitie om alle leerlingen van de deelnemende scholen voor hun 12e jaar kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines. Nieuwe media spelen een belangrijke rol bij de kennismaking. Zo wordt kunst in de breedste zin van het woord dicht bij de kinderen gebracht en ontwikkelen kinderen 21st century skills als samenwerken, creatief denken en ICT-vaardigheden. 

Nieuwe media zijn van waarde omdat ze een inspiratiebron kunnen vormen voor kunstbeschouwing en de wereld van de leerlingen op een makkelijke manier kunnen vergroten. Door bijvoorbeeld te werken met ipads en creatieve apps kan het creërend vermogen van leerlingen gestimuleerd worden. Tot slot ondersteunen nieuwe -en sociale media het samenwerkingsproces. Leerkrachten volgen workshops over nieuwe media en kunst en er zijn opfrismiddagen voor ICC'ers. 

Resultaten

  • Training voor leerkrachten over creatieve apps
  • Teamscholing voor leerkrachten over mediacreativiteit en cultuuronderwijs via Cultuurcollege

Meer informatie

Projecteigenaar: Stichting PROO
Contactpersoon: Ineke Kreulen, i.kreulen@stichtingproo.nl