Muziek in de school

Projectbeschrijving

Dit project is gericht op het versterken van muziekonderwijs in het basisonderwijs. Het project biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Het accent ligt op het aanbod in groep 5, waarbij in een 24-tal wekelijkse lessen aandacht wordt besteed aan Algemene Muzikale Vorming. Voor de groepen 1 t/m 4 is er jaarlijks een blokje van drie lessen. In de groepen 6 t/m 8 worden vier muzieklessen gegeven. Ter ondersteuning van de lessen wordt gebruik gemaakt van de methode 'Eigenwijs Digitaal'.

Om leerkrachten te helpen in hun eigen ontwikkeling zijn er workshops over de inzet van de methode 'Eigenwijs Digitaal'. Ook wordt er gewerkt met DUO-lessen. Dit is een vorm van co-teaching waarbij in iedere groep een aantal lessen door de leerkracht en de vakdocent gezamenlijk worden voorbereid, gegeven en geëvalueerd.

Het uiteindelijk doel is kinderen stimuleren hun talenten te ontwikkelen en zo de talenten tot hun recht te laten komen. Door samenwerking met externe partners structureel vorm te geven ontstaan er meer mogelijkheden voor kinderen om door te stromen naar het buitenschools muziekonderwijs of een vereniging. 

Resultaten

  • Raamleerplan muziek (inhoudelijke beschrijving van de leerlijn voor groepen 1 t/m 8)
  • Duo-lessen (samenwerking vakdocent en leerkracht gericht op professionalisering van leerkracht)
  • Mini-muzieksafari (5 lessen gericht op kennismaking met snaar-/strijkinstrumenten, houten en koperen blaasinstrumenten en slaginstrumenten)
  • Kids in concert (repertoire voor leerlingen uit groep 5 voor een gezamenlijk concert met een muziekvereniging)
  • Workshop voor leerkrachten over de inzet van muziek in de klas in het algemeen en het inzetten van een zelf gekozen lesmethode in het bijzonder.

Meer informatie

Projecteigenaar: Muziekschool Barneveld
PCO Gelderse Vallei
Contactpersoon: Gert Bomhof, bomhof.gert@planet.nl 

download met projectresultaten en links