Music4all

Projectbeschrijving

Het project is gericht op de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek voor het basisonderwijs. De leerlijn bestaat uit een aantal onderdelen. Zingen staat centraal in het eerste onderdeel. Er is begeleiding bij invoering van de bestaande zangmethode 123zing. Geënthousiasmeerde leerkrachten behalen certificaten bij de uitgever van 123zing zodat ze de methode zelfstandig kunnen toepassen en hun collega's begeleiden.

Daarnaast worden er een leerlijn Algemene Muzikale Vorming (AMV) en een leerlijn Instrumentoriëntatie ontwikkeld en ingevoerd. AMV bestaat uit 20 lessen van een vakdocent en echolessen die worden verzorgd door een groepsleerkracht. De leerlijn Instrumentoriëntatie bestaat uit acht lessen en gaat over acht verschillende instrumenten. Vakdocenten en leerkrachten maken bij de AMV-lessen gebruik van aanvullende materialen van de muziekmethode Eigenwijs Digitaal. Alle zelfontwikkelde materialen zijn digitaal beschikbaar voor betrokken vakdocenten en groepsleerkrachten.

Het derde onderdeel van de leerlijn zijn de leerorkesten die georganiseerd worden samen met muziekverenigingen. 

Resultaten

  • Leerlijn Algemene Muzikale Vorming (AMV) en instrumentoriëntatie voor middenbouw primair onderwijs
  • Digitale omgeving, ontwikkeld door De Plantage in Tiel, voor lessen (lesmaterialen die flexibel ingezet kunnen worden door vakdocenten en leerkrachten)
  • Profiel muziekvakdocent en coördinator muziek (competenties en kernkwaliteiten)
  • Beoordelingsformulier muziekvakdocenten 
  • Toolbox voor training muziekvakdocenten 
  • Convenant muziekeducatie (voorbeeld van convenant met gemeente over structurele afspraken over subsidiestromen ten behoeve van muziekeducatie in primair onderwijs en op brede scholen)
  • Visiedocument primair onderwijs 
  • Instrumentenbank 

Meer informatie

Projecteigenaar: Cultuurknooppunt Wijchen
Contactpersoon: Anne-Marie Dennissen, cultuur.annemarie@gmail.com

Muziekles Heilig Hartschool Hernen
Muziekles Heilig Hartschool Hernen

Leerkracht centraal