Leerlijnen muziek en media

Projectbeschrijving

De wens om cultuureducatie te verankeren in de scholen voor speciaal onderwijs heeft geleid tot de ontwikkeling van zowel een leerlijn muziek als een leerlijn media. Er zijn nieuwe lesmaterialen beschikbaar. Leerkrachten volgen trainingen ter versterking van hun eigen vaardigheden. 

Resultaten

  • Leerlijnen nieuwe media en muziek voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • Leskisten (lesideeën, materialen en adviezen, te gebruiken bij verschillende vakken)
  • Training van leerkrachten gericht op inzet nieuwe media en muziek

Meer informatie

Projecteigenaar: Onderwijsgroep Punt Speciaal Werkenrodeschool en Sint Maartenschool
Contactpersoon: André Gerards, agerards@werkenrodeschool.nl

Leerlijn Muziek Werkenrodeschool

Leerlijn Muziek St. Maartenschool

Leerlijn Nieuwe Media SO

Leerlijn Nieuwe Media Leerroute Dagbesteding VSO

Lesopzet Inzet Multiscreenboard

Presentatie Werkenrodeschool en st.Maartenschool 22 maart 2017

 

Muziek in het speciaal onderwijs. Joppe Fotografie.
Muziek in het speciaal onderwijs. Joppe Fotografie.