Laten groeien van talenten

Projectbeschrijving

Scholen nodigen ouders uit om in een databank informatie toe te voegen over hun talenten. De ouders kunnen ingezet worden ter versterking van cultuuronderwijs. De databank is gekoppeld aan Safe School, een digitale omgeving voor het uitwisselen van informatie tussen school, leerkrachten en ouders/verzorgers.

Resultaten

  • Talentenbank (met talenten van ouders t.b.v. participatie in school, digitaal systeem gekoppeld aan Safe School)
  • Visie op bestuursniveau over cultuur in het primair onderwijs 
  • Bijlage bij opbrengsten

Meer informatie

Projecteigenaar: Stichting primair onderwijs Groesbeek
Contactpersonen:
Muriël van Bergen, muriel.vanbergen@spog.nl
Anne-Wil Volkerink, anne-wilvolkerink@spog.nl