Door drama steviger in je schoenen

Projectbeschrijving

Het volgen van dramalessen ondersteunt op verschillende manieren de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo helpen de lessen de leerlingen zelfvertrouwen te ontwikkelen, voor zichzelf op te komen en zich te presenteren. Ze vergroten hun waarnemingsvermogen, bewegingsvrijheid, fantasie, voorstellingsvermogen en expressievermogen.

In het kader van dit project werken leerlingen uit de groepen, 2, 4, 6 en 8 met de methoden 'DramaOnline' en 'Drama Aangenaam'. Ze leren technieken aan voor pantomime, improvisatie, tableau vivant, toneelspel en bewegingsspel.

De lessen worden om en om gegeven door een dramadocent en de eigen leerkracht. Alle lessen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en aangepast aan de groepen. Leerkrachten van de groepen die niet deelnemen aan het project hebben wel toegang tot de materialen en kunnen zelf experimenteren met werkvormen.

Resultaten

  • Lesopbouw gebaseerd op de methode 'DramaOnline'
  • Lessen die ontwikkeld zijn in aanvulling op de methode 'DramaOnline', met specifieke leerlijn
  • Training waarbij leerkrachten onder leiding van een dramadocent zelf aan de slag gaan met werkvormen die gebruikt worden voor de groepen 2,4, 6 en 8. Ze leren zelf lessen te ontwikkelen en te geven. De nadruk ligt bij de training op oefeningen die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en dramatechnieken.

Meer informatie

Projecteigenaar: Basisschool De Leeuwenkuil, Beneden-Leeuwen
Contactpersoon: Dayenne van de Geijn, dayenne@deleeuwenkuil.nl