De school, het dorp, de kunst

Projectbeschrijving

Hoe kun je de omgeving van een kind en de persoonlijke verhalen van een kind inzetten als bron van inspiratie voor theater? Theaterdocenten werken in dit project samen met leerkrachten aan het opzetten en uitvoeren van theaterprojecten in de klas. Leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 voeren de productie uit in de klas. Leerlingen uit de groepen 4 en hoger voeren de productie op locatie uit, zodat de verbinding tussen de school, de kinderen en de omgeving versterkt wordt.

De projecten bestaan uit verschillende stappen. Elk project begint met de keuze van de favoriete locatie van de kinderen. Kinderen tekenen hun locatie en vertellen verhalen over gebeurtenissen op deze locatie. Scènes worden uitgetekend als stripverhaal. Een selectie van de scènes wordt uitgespeeld in de klas, waarna de productie wordt opgevoerd. Het project kan in een beknopte of uitgebreide vorm uitgevoerd worden.

Niet alleen het stimuleren van de sociale en artistieke ontwikkeling van kinderen is een doel, maar ook het stimuleren van zelfredzaamheid van leerkrachten zodat kunsteducatie een vaste plek kan krijgen in de onderwijsprogramma's. 

Resultaten

  • Promotiefilmpje van 5 minuten over de projectmethodiek
  • Handboek met praktische tips over het inzetten van de projectmethodiek
  • Diverse vormen van teamtraining voor leerkrachten (o.a. gericht op het trainen van spelvaardigheden van de leerlingen, hoe kun je hun spel nabespreken, hoe formuleer je vervolgopdrachten ten behoeve van het verhogen van het spelniveau, voorbeelden van speloefeningen). De training kan waar gewenst gecombineerd worden met de inzet van een theaterdocent in de klas of coaching 'on the job' van een leerkracht door een theaterdocent.
  • Basisschool De Overlaat en muziektheater De Plaats ontwikkelen gezamenlijk een werkwijze waarbij de leerkrachten cultuuronderwijs projecten leren opzetten en uitvoeren. In deze cultuuronderwijs projecten wordt de kinderen geleerd de kunsten “uit te vinden en toe te passen” aan de hand van de mogelijkheden van locaties in hun eigen leefomgeving. De directe omgeving als inspiratiebron voor verbeelding in de kunsten.

    Het project is te volgen op deschoolhetdorpdekunst.nl

Meer informatie

Projecteigenaar: Theater De Plaats
Contactpersoon: Albert Hoex, alberthoex@theaterdeplaats.nl

Omgeving centraal