Cultuureducatie geen vak apart

Projectbeschrijving

Het project is gericht op het toerusten van kinderen en personeel op vaardigheden die nodig zijn in een veranderende samenleving (21st century skills). Scholen ontwikkelen een overzichtelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod van kunst- en cultuureducatie, muziek, dans, drama, media, cultureel erfgoed en literatuur. Er wordt gewerkt vanuit het profiel van de scholen waarin kosmisch onderwijs en ondernemend en onderzoekend leren centraal staat. Er is aandacht voor samenhang tussen vakken. Leerlingen versterken via de inzet van kunst en cultuur hun creativiteit en leren kritisch denken, effectief communiceren, oplossingsgericht denken, samenwerken. Ook is er aandacht voor digitalisering. 

Resultaten

  • Voorbeeldlessen per kerndoel en jaargroep
  • Stappenplan t.b.v. reflectie op eigen werk
  • Stappenplan en routekaart t.b.v. ondernemend en onderzoekend leren (o.a. gericht op het komen tot een leervraag)
  • Workshop over visievorming digitaal portfolio (meerwaarde, wijze van inrichting),
  • Methodiek 'tri-bant verantwoorden' (ontwikkelen van een werkmethode om samen met het kind leeropbrengsten goed in kaart te brengen; eigenaarschap over doelen en leerstof ligt meer bij het kind)

Meer informatie

Projecteigenaar: Stichting voor openbaar primair onderwijs Archipel, Zutphen/Brummen/Voorst
Contactpersoon: Irma Pieper, irmapieper@archipelprimair.nl

School centraal