Cultuur als middel om samen te werken

Projectbeschrijving

Scholen, culturele instellingen en de gemeente kunnen structureel de krachten bundelen om tot een sterk aanbod van binnen- en buitenschools cultuuronderwijs te komen. Vanuit deze overtuiging organiseert dit project activiteiten vanuit verschillende kunstdisciplines. Ook muziekverenigingen spelen een actieve rol. Het project levert niet alleen inspiratie voor het opstarten en invullen van projecten maar nadrukkelijk ook tips en adviezen over de organisatie van de samenwerking tussen partners en over projectmanagement.

Resultaten

 • Filmpje 'Cultuur met kwaliteit' (2015, 12 minuten), over de meerwaarde van cultuuronderwijs voor kinderen en leerkrachten
 • Filmpje 'Cultuur met kwaliteit' (2016)
 • Lesmappen Spelen met Taal, Blazersbende, Zang, Dans (in de lessen te gebruiken of te gebruiken als inspiratie bij de ontwikkeling van eigen materiaal)
 • Handboek Cultuureducatie met Kwaliteit Lingewaard
  Stappenplan en aandachtspunten voor succesvolle voorbereiding, uitvoering en afronding van kunstactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, beschrijving van profielen/rollen van betrokkenen.
 • Voorbeeldovereenkomst tussen kunstinstelling en basisschool over structurele samenwerking
 • Onderzoeksplan en resultaten van onderzoek naar scholingsbehoefte bij leerkrachten
 • PR-plan (hoe geef je bekendheid aan projecten, welke media zet je in, hoe en met welk doel)
 • Persoonlijk verhaal van de projectleider (ervaringen, terugblik en adviezen)
 • Brochures over Blazersbende, Danstheater, Spelen met taal, Zingen in de klas, Reizen in de tijd, Fantastisch bouwen
   

Meer informatie

Projecteigenaar: Open Academie Lingewaard
Contactpersoon: Cees van Herkhuizen, info@openacademie.nl

Blazersbende
Blazersbende