Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  7 maart 2018
 

Hoe kun je als kunstvakdocent goed aansluiten bij leerkrachten met weinig ervaring of affiniteit met kunst? En hoe kun je de leerkracht coachen bij het implementeren van een project of leerlijn in de school? In veel CMK-projecten werken vakdocent en leerkracht via coaching of co-teaching samen aan de kwaliteit van cultuureducatie. Cultuurmij Oost organiseert flankerend aan het CMK Gelderland-programma praktische trainingen voor kunstvakdocenten, gericht op het versterken van de samenwerking tussen leerkracht en vakdocent. Kunstvakdocenten die betrokken zijn bij een van de projecten in het programma CMK Gelderland kunnen kosteloos aan deze training deelnemen.

De Freule van Pallandstschool is een voorbeeld van 'slim omgaan met beschikbare middelen'. Deze kleine dorpsschool is een kei in het organiseren van ouderparticipatie en daarbij is cultuureducatie de aanjager. We namen een kijkje in Neerijnen. 

Tot slot een oproep aan scholen die interesse hebben in onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van kunst in het onderwijs. Er is ruimte binnen de LABS om deel te nemen.

We horen je graag!
Francien Simons
Programmacoördinator CMK Gelderland

 
 
Ouders maken creamiddagen mede mogelijk
Ouders maken creamiddagen mede mogelijk

“Drama is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Want wat een kind doet vanuit het spel, komt uit zichzelf, is dus heel eigen. Kinderen ontwikkelen zo zelfvertrouwen. Ik vind dat belangrijk, ook dat ze positief in het leven kunnen staan. Creativiteit helpt daarbij.” Artie de Kock is al 30 jaar leerkracht bij de Freule van Pallandtschool in Neerijnen, een kleine dorpsschool met 78 leerlingen die slim omgaat met de middelen. Ze vertelt over de aanpak op haar school en hoe ouders daar een rol in spelen.

Lees verder ›
 
 
Pioniers en onderzoekers in DwarsLAB
Pioniers en onderzoekers in DwarsLAB

Alle pioniers en onderzoekers van de vier LAB's kwamen op 9 februari in Musis bij elkaar. Ze deelden hun bevindingen en inspireerden elkaar hoe het onderzoek voort te zetten. Er vond een levendige uitwisseling plaats. Veel werd gezegd over de behoefte om cultuur laagdrempelig te maken. Een van de dwarsliggers is: kunst ligt op de werkstapel ‘moeten’ van leerkrachten. Er ligt nog een uitdaging in het vergroten van de intrinsieke motivatie van de leerkracht.

De deelnemende Pabo's kunnen zorgen voor een instroom met een andere mindset, maar studenten doen ook onderzoek. Wanneer gaat de deur open voor de leerkracht? Welke bouwstenen en taal sluiten aan? Hoe kan kunst het onderwijs van binnenuit veranderen? De studenten van ArtEZ helpen bij deze onderzoeksvragen.  Wat de theorie van Effectuation in de LAB's kan betekenen, vertelde Marieke van Schijndel, directeur van Museum Catharijne Convent. Zij inspireerde met haar ervaringen in het toepassen van de theorie en in het werken met co-creatie. Want hoewel effectuation van oorsprong vooral gaat over hoe ondernemers succesvol handelen, is het goed toe te passen op het in gang zetten van verandering, het doorvoeren van innovatie of simpelweg: het voor elkaar krijgen van een doel. 

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
Frisse ouderparticipatie en onderzoeklabs
 
Nieuwe trainingen communicatie en coaching

10 december 2018

 
Deskundigheidsbevordering is een van de hoofdlijnen in het CMK-programma. We richten ons daarbij steeds meer op de intrinsieke motivatie van de school, het...   Lees verder ›
 
Frisse ouderparticipatie en onderzoeklabs
 
Reacties deelnemers DwarsLAB

27 februari 2018

 
"Dit DwarsLAB bevestigt dat cultuuronderwijs iets vanzelfsprekends moet zijn in de ontwikkeling van kinderen. Toch is de praktijk weerbarstig: leerkrachten...   Lees verder ›
 
Frisse ouderparticipatie en onderzoeklabs
 
13 maart Dag van de Cultuureducatie in Musis Arnhem

27 februari 2018

 
Bij de landelijke Dag van de Cultuureducatie  op dinsdag 13 maart in Musis Arnhem is er volop aandacht voor de leerkrachttrainingen van Cultuurmij Oost en...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
15
mrt
 
 
Communtity of Practice schoolmuziek
 
Locatie: Vossenstraat 6 in Arnhem Het programma wordt momenteel samengesteld. Details volgen binnenkort.  Heb je vragen of wensen?  Neem contact op met...   Lees verder ›
 
 
21
mrt
 
 
Community of Practice Leerlijnen implementeren
 
Het programma wordt momenteel samengesteld. Details volgen binnenkort.  Heb je vragen of wensen?  Neem contact op met Carla Plaisier of Lotte van Campen   Lees verder ›
 
 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool