Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  28 september 2015
 

Muziekonderwijs in de spotlights

De impuls muziekonderwijs komt er aan. Een extra budget van 25 miljoen euro voor goed muziekonderwijs op de basisschool. Cultuumij Oost organiseert samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie een informatiebijeenkomst voor scholen met hun culturele aanbieders.

De Heilig Hartschool In Hernen is een voorloper qua muziekonderwijs. Het is een van de vijftien vroege starters die van de minister vast mochten beginnen met het versterken van het muziekonderwijs op hun school. Een kijkje in de klas.

In het speciaal onderwijs krijgt muziek een invulling op maat. De Kom in Druten heeft een muziekprogramma voor kinderen met een zeer laag IQ, waarbij ook de leerkrachten een training krijgen. Een bijzonder bezoek in de groep.

Honderdvijftig leerkrachten, vakdocenten, schoolbestuurders, kunstinstellingen, beleidsmakers en cultuurprofessionals ontmoetten elkaar vorige week op de jaarlijkse ontmoetingsdag CMK Gelderland. De waarom-vraag stond hier centraal.

 
 
Uitnodiging informatiebijeenkomst impuls muziekonderwijs
Uitnodiging informatiebijeenkomst impuls muziekonderwijs

Scholen en schoolbesturen kunnen vanaf 1 november samen met een culturele partner subsidie aanvragen voor extra muzikale activiteiten en deskundigheidsbevordering van het schoolteam. Cultuurmij Oost organiseert woensdag 28 oktober van 15 tot 18 uur een bijeenkomst voor scholen en muziekaanbieders in Rozet, Arnhem.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is aanwezig om de regeling toe te lichten en adviseurs van Cultuurmij Oost helpen een zo kansrijk mogelijke aanvraag te schrijven. Voor belangstellenden uit regio Zuid, die dan herfstvakantie hebben, is er een extra bijeenkomst gepland op woensdag 4 november (15.00 -16.00 uur) bij Cultuurmij Oost.

Cultuurmij Oost start bovendien een netwerk om de nieuwe initiatieven te ondersteunen en koppelt ook hier ook bestaande projecten als Muziek in de Klas en Spelenderwijsorkesten aan. 

Lees verder ›
 
 
Let op: Muziek! Heilig Hartschool is voorloper in de impuls muziekonderwijs.
Let op: Muziek! Heilig Hartschool is voorloper in de impuls muziekonderwijs.

"Juf, ik zit op dinsdag op gitaarles en heb daar al twee liedjes geleerd. Mag ik mijn gitaar meenemen naar school?" "En ík heb vrijdag een Djembé proefles, juf." De eerste muziekles na de zomervakantie door vakdocent Mariëtte Thijssen in klas 4/5/6 van de Heilig Hartschool in Hernen begint met enthousiaste kinderen die vertellen dat zij thuis ook muziek beoefenen. Ze spelen piano, dwarsfluit, gitaar en drums. De meeste kinderen uit deze combinatieklas hebben nu twee jaar muziekonderwijs op school gehad en velen zijn zo enthousiast dat ze er buitenschools mee doorgaan. De school is aangewezen als Vroege Starter in de Muziekimpuls van Minister Bussemaker.

Lees verder ›
 
 
Iedereen is leerbaar. Muziekonderwijs voor kinderen met een zeer laag IQ
Iedereen is leerbaar. Muziekonderwijs voor kinderen met een zeer laag IQ

De Kom in Druten is een school voor kinderen met een verstandelijke of een meervoudige beperking. Ook leerlingen met een IQ tot 35 met bijkomende problematiek kunnen er terecht. Voor deze laatste groep heeft muziektherapeut Jacqueline van Koolwijk een traject ontwikkeld, dat plaatsvindt binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Iedereen is leerbaar 
“Juist voor deze kinderen is muziekonderwijs een uitdaging. Niet met de insteek ‘als ze het maar leuk hebben’; nee, ze zitten op school om iets te leren. Ik wil ze stimuleren in hun ontwikkeling, want iedereen is leerbaar. Ik heb veel ervaring met zeer ernstig verstandelijk gehandicapten en heb een methodiek ontwikkeld, waarbij ik klank als communicatiemiddel benader. Het is een speelse manier, zonder oordelen.

Lees verder ›
 
 
Start Spelenderwijsorkesten
Start Spelenderwijsorkesten

In 2016 starten de Spelenderwijsorkesten. Samenspelen hoort bij muziek, dus waarom niet vanaf het eerste moment samenspelen? Een instrument leren bespelen kan ook spelenderwijs. Dat is veel leuker, je leert veel van elkaar en natuurlijk zijn er optredens. Om een Spelenderwijsorkest te leiden krijg je hulp. Op 11 januari vindt de eerste werkplaats Spelenderwijsorkest plaats met Suzan Lutke als docent. Ook start dan een campagne om al die beginnende orkesten te promoten. Wil je meer weten of meedoen, neem gerust contact op met Arend Nijhuis, adviseur bij Cultuurmij Oost.

Spelenderwijsorkest is een samenwerking tussen Cultuurmij Oost en Rijnbrink Musidesk met ondersteuning van bonden en muziekscholen.

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
Muziekonderwijs, impuls muziekonderwijs, terugblik CMK-dag
 
Rijksimpuls muziekonderwijs

28 september 2015

 
Minister Bussemaker wil de inspanningen met het programma CMK versnellen door een extra impuls voor muziekonderwijs en heeft daartoe een handreiking laten...   Lees verder ›
 
Muziekonderwijs, impuls muziekonderwijs, terugblik CMK-dag
 
Terugblik Jaarlijkse ontmoetingsdag 23 september 2015

24 september 2015

 
Honderdvijftig leerkrachten, vakdocenten, schoolbestuurders, kunstinstellingen, beleidsmakers en cultuurprofessionals ontmoetten elkaar op de jaarlijkse...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool