Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  30 oktober 2017
 

Samenhangende aanpak met klaslokaal als vertrekpunt

Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is van onderaf -klantgericht- opgebouwd. Dat is een weloverwogen keuze! Cultuurmij Oost gelooft van meet af aan dat scholen zelf het beste kunnen bepalen wat zij met cultuuronderwijs willen. Hoe zij het een plek in het curriculum geven en welke langetermijnambities zij willen ontwikkelen. Een kant-en-klaar programma dat alle scholen afnemen past niet bij deze visie. De adviseurs van Cultuurmij Oost zijn dan ook bondgenoten in het ontwikkelingsproces van de scholen. Zij helpen de school een kwaliteitsslag te maken om competenties van kinderen te bevorderen die in de toekomst nodig zijn. Kunst, erfgoed, nieuwe media en vakken als taal en natuur worden met elkaar verbonden. Het werken met culturele competenties blijkt een mooie ingang, Cultuurmij Oost ontwikkelde daartoe ondermeer de toolbox C-zicht.

We zijn razendtrots op De Zonnehoek in Apeldoorn: Gelderlands eerste echte Cultuurprofielschool! Lees het verhaal van combinatiefunctionaris Truus Hermkens. Ook de scholen van GelderVeste innoveren het onderwijs met een stevige verankering van cultuur, kunst en sport in hun unitonderwijs.

Ik hoop dat je de nieuwsbrief met plezier leest. Reacties zijn altijd welkom!
Francien Simons
Programmacoördinator CMK Gelderland

 

 

 
 
De Zonnehoek: Gelderlands eerste Cultuurprofielschool
De Zonnehoek: Gelderlands eerste Cultuurprofielschool

 “We willen dat leren en plezier hand in hand gaan en we zijn ervan overtuigd dat cultuur en creativiteit hier onlosmakelijk mee zijn verbonden. Daarom besteden we hier veel aandacht aan bij ons op school,” vertelt Truus Hermkens. Zij is combinatiefunctionaris vrije tijd van De Zonnehoek, een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen in Apeldoorn. Sinds donderdag 12 oktober mag De Zonnehoek zich als eerste basisschool in Gelderland officieel Cultuurprofielschool noemen.

Hoe word je Cultuurprofielschool?
 “We zijn vijf jaar geleden met cultuur begonnen dankzij de inspanningen van Nico Teunissen, hoofd Sport & Cultuur bij De Onderwijsspecialisten en een kleine subsidie van de provincie Gelderland. We organiseerden een muziekdag. Vervolgens deden we mee met Kinderen Maken Muziek van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Al snel wisten we dat we nog veel meer wilden met kunst en cultuur...

Lees verder ›
 
 
Smart events om leerkrachten te inspireren
Smart events om leerkrachten te inspireren

Kunst, beweging en muziek maken kinderen slimmer. Hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden worden bevorderd. Dit is het vertrekpunt van Smart (sport, muziek en art), een project voor 19 basisscholen van Scholengroep GelderVeste in samenwerking met Limai Muziek, Gruitpoort en Sportservice Doetinchem. Want de wereld van morgen heeft mensen nodig die kritisch kunnen denken, samenwerken, problemen oplossen en die creatief en digitaal geletterd zijn. Dat vraagt om ander, 21e-eeuws, onderwijs met een rijke leeromgeving die een appèl doet op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief vlak!

Ella Heutink is schoolleider van de Prins Clausschool in Zutphen, een van de 19 scholen van GelderVeste. “In ons unitonderwijs, een vernieuwende vorm van onderwijs, werken we met kernconcepten, zoals Binding, Materie, Kracht en Golven of Energie. We willen een uitdagende leeromgeving voor kinderen creëren en tegemoet komen aan de intrinsieke leerbehoefte van kinderen, hen motiveren: het gaat niet alleen om kennis, maar zeker ook om vaardigheden. Sport, muziek en kunst zijn een verrijking van onze concepten.”

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
Klaslokaal vertrekpunt voor samenhangende aanpak
 
Subsidie beschikbaar voor Post-hbo Cultuurbegeleider

01 oktober 2017

 
Ben je interne cultuurcoördinator en zoek je verdieping in je vak? Wil je de kwaliteit van cultuuronderwijs op jouw school ontwikkelen en het team daarbij...   Lees verder ›
 
Klaslokaal vertrekpunt voor samenhangende aanpak
 
Zes communities of practice aan de slag

23 oktober 2017

 
Binnen CMK Gelderland vindt kennisdeling plaats in Communities of Practice. In zes professionele leergemeenschappen bouwen en delen projectleiders,...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
01
nov
 
 
Community of Practice Leerlijnen implementeren
 
De COP Leerlijnen implementeren buigt zich vandaag over de onderwerpen Draagvlak en Eigenaarschap van cultuureducatie. We starten om 13 uur met een...   Lees verder ›
 
 
24
nov
 
 
Bijeenkomst LAB Verwondering
 
Wat leerkrachten en kunstvakdocenten in de toekomst nodig hebben om goed cultuuronderwijs te verzorgen en hoe zij het beste kunnen samenwerken, staat...   Lees verder ›
 
 
20
nov
 
 
Bestuurlijke Bijeenkomst Cultuur & Onderwijs
 
Cultuureducatie geeft kinderen de kans om de wereld te ontdekken. Kinderen leren dansen, muziek maken en tekenen. Daarnaast leren ze reflecteren op de...   Lees verder ›
 
 
30
nov
 
 
Bijeenkomst LAB De kracht van dans
 
Hoe kan een kunstdiscipline bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele competenties van leerlingen? Met deze vraag heeft het LAB gekozen voor 'De...   Lees verder ›
 
 
Maak kennis met:
Marian
Klaslokaal vertrekpunt voor samenhangende aanpak
Marian
Adviseur Speciaal Onderwijs
marianmeeuwsen@cultuurmijoost.nl
06 10364403
 

Scholen in het speciaal onderwijs kunnen bij mij terecht als ze vragen hebben over het verankeren van cultuur in hun beleid. Samen met twee grote partners werk ik aan Kunst & Cultuur Speciaal. Wij begeleiden en adviseren scholen. En ik verbind hen met kunstproducenten en centra voor de kunsten. Bij het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) ben ik contactpersoon voor het speciaal onderwijs. Ook ben ik voorzitter van het Netwerk kunst inclusief en speciaal onderwijs (KISO). 

Beter cultuuronderwijs in het speciaal onderwijs kan kinderen en jongeren helpen zich beter te uiten. Het ondersteunt de ontwikkeling van vaardigheden. Ik zie zoveel mogelijkheden met kunst en cultuur, ik hoop dat de scholen ook die passie en kansen zien. Ik probeer dat over te brengen.

 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool