Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  25 november 2016
 

Geen punt: een rijke oogst CMK 2013-2016

"We hebben een veel intensiever contact met de scholen"; "Ik zie meer verankering en borging dan het hap-snap van voorheen"; "Waar ik als ICC-er eerst het gevoel had alleen voor cultuur te staan, is er nu een wij-gevoel ontstaan."

Wat een prachtige resultaten hoorde ik deze week bij de jaarlijkse ontmoetingsdag van betrokkenen bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Vier jaar intensief investeren in cultuureducatie op de basisschool leidde tot een rijkdom aan ervaringen, kennis en nieuwe inzichten. We bouwen er op voort in de nieuwe periode!

Lees en kijk mee in deze nieuwsbrief. 

Miranda Siemelink
Projectleider CMK Gelderland 

PS Ook op de website vind je heel veel informatie, mooie filmpjes en inspirerende resultaten.

 
 
Rijke oogst gevierd
Rijke oogst gevierd

Vier jaar CMK heeft veel opgeleverd. Er is volop geïnvesteerd om het onderwijs voor kinderen nog beter, waardevoller en fijner te maken. Een enorme diversiteit aan leerlijnen kwam tot stand. Overdraagbare scholingsmodules zijn ontwikkeld. Mensen vonden elkaar in nieuwe samenwerkingen. Het digitaal leerlingvolgsysteem Robinson werd geboren en er was speciale aandacht voor het speciaal onderwijs. De rijke oogst van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit is woensdag met vele betrokkenen gevierd.

Alle betrokkenen vormen een even belangrijke schakel bij het realiseren van zo’n omvangrijk programma met 57 deelprojecten! Projectleider Miranda Siemelink dankte iedereen die de afgelopen vier jaar heeft bijgedragen:

Lees verder ›
 
 
De K van Kwaliteit, de K van Kunst?
De K van Kwaliteit, de K van Kunst?

Edwin van Meerkerk (Radboud Universiteit) presenteerde op 23 november tijdens de jaarlijkse CMK ontmoetingsdag zijn bevindingen bij het volgen van de ontwikkeling van leerkrachten tijdens de eerste periode CMK. Met de ervaringen en inzichten die de afgelopen vier jaar opleverden, keek hij naar drie aspecten van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit: beleid en organisatie, de leerkracht en de onderwijsinhoud. 

Wat Van Meerkerk betreft ligt de uitdaging voor de komende vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit erin om het waardeaspect centraal te stellen. "Als ik kort moet samenvatten wat er is gebeurd in organisatorisch perspectief, dan is het dat we net zijn begonnen."

Lees verder ›
 
 
Sfeerimpressie Kunstproeverij
Sfeerimpressie Kunstproeverij

Live painten met Naamloozz, beeldend werken op een enorm touchscreen van Wiekemedia, tekenen met de geluidsmachine van Karel van der Eijk, 3D kwasten in het Virtual Reality Lab van Pascal Cramer, speeddaten, videomappen, archeologie spelen: het maakte allemaal deel uit van de Kunstproeverij in Het Koelhuis, woensdag 23 november als onderdeel van het CMK ontmoetingsprogramma Geen Punt.

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
Ontmoetingsdag CMK Geen punt
 
Filmpje kijken: wat levert cultuureducatie eigenlijk op?

03 december 2018

 
Binnen een partnerschap staat de onderwijskundige ambitie van de school centraal. Hoe kan cultuur helpen deze ambitie vorm te geven? Jeugdtheatergezelschap...   Lees verder ›
 
Ontmoetingsdag CMK Geen punt
 
Filmpje resultaten CMK Gelderland 2013-2016

24 november 2016

 
Vanaf 2013 hebben scholen, culturele aanbieders en gemeenten gewerkt aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. 13.195 activiteiten in 37...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
15
feb
 
 
Startdag CMK 2017-2020
 
We starten de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit met alle lokale projectleiders, vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en alle Gelderse...   Lees verder ›
 
 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool