Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  5 juli 2017
 

De kracht van mediacreativiteit

Onder de titel 'De ervaring rijker, samen op reis naar verankering' organiseerde het Fonds voor Cultuurparticipatie op 15 juni een conferentie voor alle instellingen die Cultuureducatie met Kwaliteit coördineren. Onze adviseur Overheid, Josien Paulides, verzorgde er een lezing. De dag markeerde de start van de komende vier jaar CMK, waarin we met de opgedane ervaring in onze rugzak verder werken aan de stevige verankering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie vind je de opbrengsten van de dag.

In Gelderland zijn alle lokale CMK-projectleiders ondertussen het schoolseizoen 2017/18 stevig aan het voorbereiden. Het merendeel van de contracten is inmiddels compleet en onderweg. Op enkele scholen worden vlak voor de zomervakantie de opbrengsten CMK van de eerste periode gedeeld. We waren bij de presentaties van 23 leerkrachten in Harderwijk. Twee complete schoolteams zijn daar getraind in Mediacreativiteit. En dat leverde verrassende lessen op! Zoals schooldirecteur Erik Vis constateert: "Het sluit aan bij een nieuwe manier van werken, die kinderen duurzaam aanzet tot ontdekken en onderzoeken, zodat ze een breder besef krijgen en dieper leren." In deze nieuwsbrief lees je over de kracht van mediacreativiteit. Een fijne zomervakantie gewenst en graag tot in het nieuwe schooljaar!

Francien Simons
Programmacoördinator CMK Gelderland

 
 
Nieuwe media en creativiteitsontwikkeling
Nieuwe media en creativiteitsontwikkeling

“De informatieverwerking van de kinderen zie je hiermee anders worden.”

Stichting Proo, het bestuur van de openbare basisscholen in Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten, wil dat leerlingen hun creativiteit ontdekken met behulp van nieuwe media. Kunst wordt op zó’n manier bij de kinderen gebracht dat zij leren samenwerken, creatief denken en ICT-vaardigheden ontwikkelen. Werken met ipads en apps stimuleert het creërend vermogen. Alle 23 leerkrachten van De Bogen in Harderwijk en De Korenbloem in Putten volgden het afgelopen half jaar de training mediacreativiteit, een blended learningtraject van CultuurCollege. Vandaag presenteren de leerkrachten wat zij gedaan hebben in hun klas. Een scala aan lesopzetten, inspirerende ideeën en aansprekende resultaten passeert de revue.

Lees verder ›
 
 
Eigen filmpjes maken met de iPad: kinderen leren door te doen!
Eigen filmpjes maken met de iPad: kinderen leren door te doen!

"We leiden kinderen op voor vakken die nu nog niet eens bestaan. Dat maakt het uitdagend. Je wilt dat de kinderen dingen leren waar ze straks wat aan hebben. We zorgen ervoor dat ze kunnen omgaan met moderne communicatiemiddelen, met internet, met iPads. Zij moeten het doen." Leerkracht Anoek Kleinpaste OBS Het Talent.  

“We gaan vandaag aan de slag met filmen.” Anoek Kleinpaste verwelkomt de kinderen voor een les creatief werken met de iPad. Terwijl sommige kinderen direct beginnen met het uitwerken van hun storyboard, krijgen anderen instructie over het werken met iMovie. Hoe vertaal je je storyboard naar mooie opnamen?

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
De kracht van mediacreativiteit
 
Nieuwe programmacoördinator

05 juli 2017

 
Dit voorjaar was Miranda Siemelink om gezondheidsredenen helaas niet in staat te werken. Gelukkig verloopt haar herstel voorspoedig en zal zij na de...   Lees verder ›
 
De kracht van mediacreativiteit
 
Twee hele schoolteams mediacreatief geschoold

06 juli 2017

 
Alle leerkrachten van De Bogen en De Korenbloem ontvingen hun certificaat Mediacreativiteit, een training van CultuurCollege (goed voor 45 punten in...   Lees verder ›
 
De kracht van mediacreativiteit
 
Even voorstellen: Jacky Daidjoen is nieuwe projectassistent CMK Gelderland

04 juli 2017

 
Dita Smeets heeft vorige week afscheid genomen van Cultuurmij Oost om te gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Zij was de afgelopen jaren een...   Lees verder ›
 
De kracht van mediacreativiteit
 
Politiek draagvlak in Gelderse gemeenten voor CMK is groot

04 juli 2017

 
Het politiek draagvlak voor Cultuureducatie met Kwaliteit in de Gelderse gemeenten is groot, ervaart adviseur Josien Paulides. Beluister de lezing die zij...   Lees verder ›
 
De kracht van mediacreativiteit
 
Uit de COP Leerlijn Muziek

04 juli 2017

 
Het Gelders Orkest wil meer vraaggericht werken en sluit aan bij de doorlopende leerlijn muziek. Het is mogelijk om musici uit te nodigen om in school te...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
04
okt
 
 
Community of Practice Leerlijn Muziek
 
Het programma wordt momenteel samengesteld. Details volgen binnenkort. Heb je vragen of wensen?  Neem contact op met Arend Nijhuis.   Lees verder ›
 
 
01
nov
 
 
Community of Practice Leerlijnen implementeren
 
De COP Leerlijnen implementeren buigt zich vandaag over de onderwerpen Draagvlak en Eigenaarschap van cultuureducatie. We starten om 13 uur met een...   Lees verder ›
 
 
Maak kennis met:
Tjeerd Kootstra
De kracht van mediacreativiteit
Tjeerd Kootstra
Adviseur Onderwijs
tjeerdkootstra@cultuurmijoost.nl
06 10986366
 

Mijn werk met schoolteams levert beleidsoplossingen en verdieping op inhoud op. In de praktijk zien we dat veel van die oplossingen ook echt renderen. Met CMK ben ik verantwoordelijk voor de programma-lijn De leerkracht als cultuurkracht. Docenten kunstvakken en kunstcoördinatoren in het voortgezet onderwijs kunnen mij bellen als ze hun beleid of aanbod willen vernieuwen, of als ze de inhoud van hun vak of leergebied eens goed tegen het licht willen houden. Bijvoorbeeld als ze willen werken aan 21ste eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en ICT-vaardigheden. Hierover praten we onder meer in het docentennetwerk Digitale Media en in COM21. 

 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool