Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  10 mei 2017
 

CMK van start met Communities of Practice

Met de opbrengsten uit de vorige periode is CMK Gelderland 2017-2020 slim ingericht met de succesvolste richtingen, leerlijnen, methoden voor deskundigheidsbevordering en samenwerkingsvormen met culturele partners. Borging en verdieping zijn in dit tweede programma dan ook sleutelwoorden. Nieuw deelnemende scholen kunnen zo optimaal profiteren van alle kennis en ervaring. In zes Communities of Practice (COP), professionele leergemeenschappen met projectleiders, directeuren en icc’ers, wordt aan de hand van de praktijk samen kennis gedeeld en gebouwd. Er zijn zes COP's ingericht, elk gefaciliteerd door een gespecialiseerd adviseur van Cultuurmij Oost:

1. Leerlijnen implementeren (Carla Plaisier en Lotte van Campen)
2. Leerlijnen implementeren muziek (Arend Nijhuis)
3. CMK speciaal onderwijs (Marian Meeuwsen)
4. Reizen in de tijd (Annet Nieuwenhuizen)
5. De leerkracht als cultuurkracht (Reineke de Vries)
6. Samen voor de klas (Ingrid Perik

De eerste COP's gaan binnenkort van start. Je ziet de data in deze nieuwsbrief.
Heel veel succes gewenst!

Miranda Siemelink
Projectleider CMK Gelderland

 
 
Wat gebeurt er in de Community of practice?

In de Community of practice wisselen de deelnemers ervaringen uit en benoemen zij gezamenlijke leervragen. In de COP gaan we op zoek naar de onderliggende probleemstelling als gemene deler. Wat zijn de vragen en uitdagingen waar de scholen voor staan? Deelnemers brengen hun ervaringen en uitdagingen in. En halen vervolgens oplossingen van andere deelnemers om verbeterslagen te kunnen maken. Zo kom je samen verder.

Lees verder ›
 
 
Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
29
mei
 
 
Community of Practice Speciaal Onderwijs
 
Alle deelnemende CMK-scholen in het speciaal onderwijs, projectleiders en docenten, maken kennis met elkaar en formuleren de doelen voor deze Community of...   Lees verder ›
 
 
30
mei
 
 
Community of Practice Reizen in de Tijd
 
De zeven projectleiders (van de 91 scholen) die met Reizen in de Tijd aan de slag gaan, ontmoeten elkaar en formuleren doelen voor deze Community of...   Lees verder ›
 
 
07
jun
 
 
Community of Practice Leerlijn Muziek
 
Naast ontmoeting en uitwisseling staan op het programma: Deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied van muziek. Hoe ziet mijn leerlijn...   Lees verder ›
 
 
08
jun
 
 
Community of Practice Leerlijnen implementeren
 
Alle scholen die met hun CMK project ingedeeld zijn bij 'Leerlijnen ontwikkelen' maken kennis met elkaar en formuleren de doelen voor deze Community of...   Lees verder ›
 
 
Maak kennis met:
Arend Nijhuis
CMK van start met Communities of Practice
Arend Nijhuis
Adviseur Leerlijnen Muziek
arendnijhuis@cultuurmijoost.nl
06 21462407
 

Steeds meer koren, muziekverenigingen en -scholen zoeken continuïteit door samenwerkingen aan te gaan en vernieuwingen te omarmen. Ik ondersteun ze daarbij. We versterken de onderlinge samenhang tussen muziekscholen en tussen muziekscholen en basisscholen, orkesten, amateurs en verenigingen. Het is net als in de sport: de topsport en de breedtesport zijn afhankelijk van elkaar. 

Door verbindingen te leggen, maken we nieuwe ontwikkelingen in de muziek toegankelijk voor een groter publiek. En door intensief samen te werken, brengen we muziek naar meer mensen en maken we muziek toegankelijker voor meer mensen.  

Mijn fascinatie? Op een andere manier het hart bereiken. Muziek bereikt het hart op een directe manier en dat begint al met muziek in de klas.

 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool