Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  12 juni 2018
 

De zomervakantie is in aantocht. Terwijl leerlingen in presentaties, voorstellingen en concerten laten zien wat ze geleerd en gedaan hebben dit schooljaar, dienden schooldirecteuren nieuwe plannen in voor ondersteuning in de laatste twee jaren van het programma CMK Gelderland. Ze willen resultaten vasthouden en borgen. Maar liefst 22 nieuwe projecten meldden zich aan en 36 bestaande projecten willen een verdieping aanbrengen en de verworvenheden borgen. De beoordelingscommissie buigt zich op dit moment over de ingediende projectvoorstellen, zodat we begin juli kunnen laten weten of de aanvraag gehonoreerd is. 

In Barneveld genoot ondertussen de hele gemeenschap mee met Kids in Concert en in Elst wordt een compleet filmfestival georganiseerd voor 1500 kinderen en hun familie. Je leest in deze nieuwsbrief over deze feestelijke momenten die voor een breed publiek zichtbaar maken wat cultuureducatie met kwaliteit oplevert.

Wil je met school het muziekonderwijs een impuls geven? Via het Fonds voor Cultuurparticipatie is veel extra geld beschikbaar. Je moet nu wel snel zijn: de regeling sluit op 29 juni. We denken graag met je mee!

Francien Simons
Programmacoördinator CMK Gelderland

 

PS Deze nieuwsbrief is speciaal voor alle (potentiële) betrokkenen bij CMK Gelderland. Kennis en ervaringen delen is een vitaal onderdeel, het programma krijgt immers gestalte in de scholen. Mocht je toezending evenwel niet op prijs stellen, meld je dan af via de link onderin deze mail.

 
 
De lokale samenleving betrekken
De lokale samenleving betrekken

Een mooie avond in het voorjaar, de Bethelkerk in Barneveld stroomt vol met honderden kinderen, ouders, buren en andere belangstellenden. De groepen 5 van basisscholen De Branding, De Spreng, De Fontein Lijsterhof en Burgthof van PCO Gelderse Vallei geven een presentatie van wat zij geleerd hebben in het project Muziek in de School dat wordt afgerond met Kids in Concert. “Het is vanavond wel heel bijzonder, de kinderen spelen samen met het Kamerorkest,” vertelt Gert Bomhof, coördinator onderwijs en amateurkunst van Muziekschool Barneveld.

Lees verder ›
 
 
Les in multimedia en een eigen filmfestival
Les in multimedia en een eigen filmfestival

“Ssst. Jullie mogen niet naar binnen hoor. We zijn aan het filmen.” De klas van meester Johan op ’t Startblok in Elst maakt vandaag stopmotionfilmpjes. De kinderen hebben les van gastdocente Rian die via Breakfit multimedialessen verzorgt op school. Zij heeft een professionele camera meegenomen en de kinderen krijgen direct resultaat te zien van wat ze maken. Hilariteit alom als ze zichzelf terugzien op het grote scherm. Initiatiefnemer en directeur van de school Bas Peters: “We willen cultuur een plek geven.”

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
CMK Gelderland: Multimedia en muziek op school
 
5 miljoen extra voor muziekonderwijs

07 juni 2018

 
De regeling Impuls muziekonderwijs is vanwege het extra budget open tot het totale bedrag bereikt is. (uiterlijk 29 juni). Het ministerie van OCW stelt...   Lees verder ›
 
CMK Gelderland: Multimedia en muziek op school
 
Expertisebevordering

08 juni 2018

 
"Hoe kunnen wij met scholen hun visie op cultuureducatie goed op tafel krijgen?" Deze vraag van een Coördinatiepunt Cultuureducatie aan Cultuurmij Oost,...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
14
jun
 
 
Community of Practice Muziek
 
De deelnemers bepalen ter plekke de agenda. Heb je vragen of wensen?  Neem contact op met: Miranda Siemelink   Lees verder ›
 
 
21
jun
 
 
Community of Practice Speciaal Onderwijs
 
Thema van deze COP-bijeenkomst: Hoe borg je visie in het beleid van je school? Heb je vragen of wensen?  Neem contact op met: Marian Meeuwsen   Lees verder ›
 
 
Maak kennis met:
Reineke De Vries
CMK Gelderland: Multimedia en muziek op school
Reineke De Vries
Adviseur
reinekedevries@cultuurmijoost.nl
0610900069
 

Scholen en culturele instellingen met ambities op het gebied van cultuur kunnen mij bellen. Ik help hen die ambities waar te maken. Voor scholen houd ik me bijvoorbeeld bezig met competentiegericht cultuuronderwijs en de combinatie cultuur(educatie) & financiën. Ook help ik hen met het competentieprogramma C-zicht.

Cultuuraanbieders die op zoek zijn naar financieringsmogelijkheden wijs ik de weg in de wereld van fondsen- en subsidie-regelingen. Met als resultaat: meer en betere cultuuruitingen op scholen en daarbuiten. 

Motto: Kunst geeft je schooltijd kleur. Cultuur laat je ontdekken wie je bent, zet je in de schoenen van een ander en geeft plezier.
  
 

 

 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool