Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  3 september 2018
 

Nieuwe instroom ruim 100 scholen per 2019

In 2019 willen nog eens ruim 100 Gelderse scholen in 20 nieuwe en in 35 vervolgprojecten bij het programma CMK Gelderland aanhaken. De ingediende projecten zijn beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Zij keek of er aandacht is voor visieontwikkeling en deskundigheidsbevordering van het team, of en hoe de drie doelen van CMK erin verwerkt zijn en of het project haalbaar is, bijvoorbeeld door betrokkenheid van een directeur of schoolbestuur.

We constateren een evenredige spreiding van disciplines waaronder dans, muziek, beeldend en taal. Vaak worden externe vakdocenten ingezet en voorzien scholen zelf in extra budgetten. Het zou mooi zijn als er nog meer naar een balans gezocht werd tussen werken van binnenuit het team (ontwikkelingsgericht) gecombineerd met expertise (een expert met een mening) van buitenaf.

De Mauritiusschool in Rheden zoekt naar die balans. Zaak- en creatieve vakken kennen een eigen benadering en techniek en kunst worden geïntegreerd. Na een jaar van experimenteren met een kunstvakdocent integreert het vaste team leerkrachten de nieuwe kennis in de eigen lessen. Het is de bedoeling om uiteindelijk te komen tot een procesgerichte didactiek.

Ondertussen gebeurt er ook van alles in onze LAB's. Het leernetwerk kunst & techniek is al toe aan kennisdelen. Dat gebeurt op prestigieuze podia als Maker Fair Eindhoven en Innovate Arnhem. Lees er hieronder meer over.

Heb je vragen of ideeën? Laat het me vooral weten.


Francien Simons
Programmacoördinator CMK Gelderland

 

 
 
Machinespektakel op de Mauritiusschool
Machinespektakel op de Mauritiusschool

Het is vrijdagmiddag en de kinderen van groep 7 van de Mauritiusschool in Rheden treffen een uitstekend voorbereide omgeving aan. Voor ieder kind ligt op naam een groot vel en een zakje materialen klaar. Vandaag maken ze een machine met gastdocent Simone Kuijpers, die de opleiding Van kunstenaar tot collega* deed en nu vernieuwende kunstprojecten op scholen aanbiedt. Kunst en techniek in één les: hoe ziet dat er uit?

Lees verder ›
 
 
Onderzoekend en ontwerpend leren met kunst en techniek
Onderzoekend en ontwerpend leren met kunst en techniek

Sinds 2016 is Esther Tobé directeur van de Mauritiussschol in Rheden. Als voormalig programmamanager CMK Gelderland bracht ze een schat aan kennis en ervaring mee in haar nieuwe functie. “Onderzoekend en ontwerpend leren zijn onze keus. Met de zaakvakken zitten we redelijk traditioneel op de grote lijn, we willen kinderen óók voorbereiden op een nieuwe tijd en dat zien we terug in de lessen die Simone Kuijpers bij ons op school geeft. In die lessen werken de leerlingen aan een machine, die ze zelf bedenken, ontwerpen en bouwen. Kinderen zijn bezig met de wereld om hen heen en het kunstmatig indelen in hokjes met vakken helpt niet. We willen aansluiten bij de eigen motivatie van kinderen." 

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
CMK Gelderland Kunst en techniek: een combinatie van zaak en creativiteit
 
Studenten te gast in leertraject bij Introdans

28 augustus 2018

 
In het kader van het LAB De kracht van Dans volgen alle 2ejaarsstudenten ArtEZ Bachelor Docent Dans en enkele HAN Pabostudenten een intensieve onderdompeling...   Lees verder ›
 
CMK Gelderland Kunst en techniek: een combinatie van zaak en creativiteit
 
Deelnemers LAB Kunst en Techniek naar Maker Fair Eindhoven en Innovate Arnhem

28 augustus 2018

 
Op 28 september 2018 presenteren de deelnemers van het CMK LAB Kunst en techniek de resultaten van hun eerste experiment op Maker Fair Eindhoven. Dit...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
03
sep
 
 
Interactieve lezing
 
Een interactieve lezing door Suzan Lutke op basis van haar boek Leren van Kunst  en een presentatie van Danielle Bouwmeester, dansdocent en deelnemer aan LAB...   Lees verder ›
 
 
25
nov
 
 
Inspiratiedag voor leerkrachten De kracht van dans
 
Een dag speciaal voor leerkrachten, icc’ers, directies en schoolbesturen die zich willen laten inspireren door de kracht van dans, door te doen, te...   Lees verder ›
 
 
01
nov
 
 
CMK-middag De Proloog
 
De aftrap voor projectleiders van CMK-projecten die voor het eerst starten in 2019. Een middag met kunst, inspiratie en informatie in Theater De Leeuw in...   Lees verder ›
 
 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool