Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
  10 december 2018
 

Expertise cultuureducatie groeit en bloeit

Zondag 25 november was er bij Cultuurmij Oost een dans- en ontmoetingsdag voor leerkrachten. Het CMK-LAB De Kracht van dans organiseerde deze bijeenkomst voor docenten die kennis wilden maken met elkaar, en met de leden van het LAB om het netwerk te verstevigen en te zien wat ieder beweegt. Inspireer elkaar! Dat was het credo voor de dansdag. Het DansLAB wil mensen meenemen in onderzoek: hoe kunnen we dans een mooie plek geven in het basisonderwijs en wat is daarvoor nodig? Lees hier het verslag.

Beweging zien we overal. In de gemeenten die werken aan een convenant cultuureducatie; in het HBO-onderwijs waar Pabo-studenten cultuureducatie in hun portfolio kunnen gaan opnemen dankzij de inspirerende CMK-LAB's en in de trainingen die we met CultuurCollege aanbieden aan projectleiders en vakleerkrachten om vanuit coachende principes het basisonderwijs verder te versterken. In het vroege voorjaar gaan er weer een paar van start.

Zo bouwen we in 2019 samen verder aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Gelderland.

Ondertussen wens ik je namens het CMK-team van Cultuurmij Oost mooie dagen vol kunst en cultuur om het jaar passend af te sluiten!

Francien Simons
Programmacoördinator CMK Gelderland

 
 
Florerende expertise: coachend cultuureducatie stimuleren
Florerende expertise: coachend cultuureducatie stimuleren

Deskundigheidsbevordering is een van de hoofdlijnen in het CMK-programma. We richten ons daarbij steeds meer op de intrinsieke motivatie van de school, het aanwakkeren van de ambitievlam. Het coachend werken blijkt daarbij van onschatbare waarde.

In veel CMK-projecten werken vakdocent en leerkracht via coaching of co-teaching samen aan de kwaliteit van cultuureducatie. Cultuurmij Oost organiseert, flankerend aan het CMK Gelderland-programma, verschillende trainingen in samenwerking met CultuurCollege en de lokale Centra voor Cultuureducatie. In het vroege voorjaar van 2019 starten drie nieuwe verdiepende trainingen Coachend leren werken voor projectleiders en kunstvakdocenten. 

Lees verder ›
 
 
Basistraining gericht werken aan een creatief proces
Basistraining gericht werken aan een creatief proces

Steeds meer leerkrachten durven procesgericht te werken in de klas. Durven? Ja, want je hebt wel wat lef nodig om zonder vaste methode te werken. Daarom hebben we de training procesgericht werken in het onderwijs omgedoopt tot 'De springplank'. Vrijdagmiddag 15 maart 2019 in Rozet Arnhem verzorgen Lobke Meekes en Marcelle Hilgers deze basistraining voor leerkrachten (en icc-ers, schooldirecteuren en vakleerkrachten) op interactieve en ervaringsgerichte kennis met cultuureducatie in de praktijk.
Er worden inzichten en tools gegeven die direct toepasbaar zijn voor de leerkracht in de klas. Centraal staat steeds het creatieve proces waarbij de leerling zelf naar een antwoord op zoek gaat en waarbij de rol van de leerkracht vooral een begeleidende is. Springplank gaat over ‘anders leren’ vanuit kunst en cultuur.

Lees verder ›
 
 
Praktijkvoorbeelden van cultuur: gemeente Brummen
Praktijkvoorbeelden van cultuur: gemeente Brummen

Wat je met cultuur op school allemaal kunt bereiken is magnifiek, weet wethouder Margriet Wartena uit ervaring. Dat is waarom ze de besluitvorming persoonlijk wil begeleiden. Sowieso wil ze kunst en cultuur hoog op de politieke agenda hebben. ‘Als je alleen maar afwacht en faciliteert, krijg je een hutspot aan ideeën.’

Cultuurmij Oost vroeg vijf wethouders waar hun culturele hart sneller van gaat kloppen. En hoe ze dat vormgegeven in hun gemeente. Deze portretten worden de komende tijd gepubliceerd. Als eerste is de wethouder van Brummen, Margriet Wartena aan de beurt. 

Lees verder ›
 
 
Nieuws
 
CMK Gelderland: groeiende expertise
 
Wat een danskracht!

06 december 2018

 
Zondag 25 november was er bij Cultuur Oost een dans- en ontmoetdag voor leerkrachten. De bijeenkomst was georganiseerd voor docenten uit de regio die kennis...   Lees verder ›
 
CMK Gelderland: groeiende expertise
 
Filmpje kijken: wat levert cultuureducatie eigenlijk op?

03 december 2018

 
Binnen een partnerschap staat de onderwijskundige ambitie van de school centraal. Hoe kan cultuur helpen deze ambitie vorm te geven? Jeugdtheatergezelschap...   Lees verder ›
 
 
Bijeenkomsten
 
11
jan
 
 
LAB Verwondering
 
Deelnemers van het LAB Verwondering onderzoeken de samenwerking tussen vakleerkracht en groepsleerkracht. Zij kijken welke interventies van waarde kunnen...   Lees verder ›
 
 
05
apr
 
 
Bijeenkomst alle LAB's: DwarsLAB
 
Verbindingen leggen tussen alle onderzoeken, dat doen we met alle LAB-deelnemers op 5 april 2019 in het DwarsLAB. Een belangrijk onderdeel van het CMK...   Lees verder ›
 
 
Maak kennis met:
Ingrid Perik
CMK Gelderland: groeiende expertise
Ingrid Perik
Adviseur Onderwijs
ingridperik@cultuurmijoost.nl
06 10943855
 

‘Juf, waarom is alle muziek wel geluid, maar elk geluid geen muziek?’ ‘Kan tijd treuzelen?’ ‘Had Vincent van Gogh ook een moeder die schilderde?’ Kinderen hebben elke dag wel honderd vragen. Het onderwijs is dé plek om hen te stimuleren in hun persoonlijke en culturele ontwikkeling en verbeeldingskracht. En daar draag ik graag aan bij! 

Steeds meer scholen zijn zich ervan bewust dat cultuuronderwijs een serieuze plek in het curriculum verdient. Maar hoe doe je dat? Wat geef je kinderen mee aan culturele bagage voor de toekomst? En wat vraagt dat van jou, als leerkracht? Scholen die antwoord zoeken op die vragen, kunnen me bellen. Ik coach ze graag.

 
 
Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
telefoon: 026 351 90 29
email: info@cultuuroost.nl
 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken.   U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief.
Verzonden met iMailingtool