Zes communities of practice aan de slag

Binnen CMK Gelderland vindt kennisdeling plaats in Communities of Practice. In zes professionele leergemeenschappen bouwen en delen projectleiders, schooldirecteuren en icc’ers kennis over cultuureducatie, met de dagelijkse praktijk op school als vertrekpunt. Alle projecten hebben een plek gekregen in een van de COP's. De indeling is op basis van projectdoelen, ambities en regio. Een adviseur van Cultuurmij Oost stimuleert en begeleidt.