WAKKER in de 21e eeuw, inspirerende 2e studiemiddag voor projectleiders CMK

Focus op creativiteit

Eind 2014 ontvingen Cultuurmij Oost, IDKR8, Marcelle Hilgers, Lobke Meekes en tafelheer Benno Spieker (PABO Iselinge) alle CMK projectleiders in de spannende installatie WAKKER. In een afwisselend programma stond het zelf ervaren van 21e-eeuwse vaardigheden voorop. De nadruk lag hierbij op creatief denken. Oefeningen werden aangevuld met theoretische achtergronden, discussiemomenten en voorbeelden uit de praktijk.

De middag werd gestart door Lisette Ligtendag van het CED in Rotterdam. Zij is betrokken bij het rapport Een toekomstbestendig curriculum en bij de ontwikkeling van een eigen visie op de essentie van de 21e-eeuwse vaardigheden. Bij de CED-Groep initieert en coördineert zij projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan de verbetering van het primair en speciaal onderwijs. Onze focus en toegevoegde waarde zit vooral op creativiteit en het belang hiervan in het huidige tijdsgewricht.

Cultuurmij Oost ziet cultuuronderwijs en de verbinding van kunst en samenleving, in deze het werkveld onderwijs als grote katalysator.
 
Een geslaagde ervaringsgerichte en leerzame middag op een spannende locatie: Het Koelhuis in Zutphen.