Verwondering in het LAB

Alle pioniers en onderzoekers van de vier LAB's kwamen op 9 februari in Musis bij elkaar. Ze deelden hun bevindingen en inspireerden elkaar hoe het onderzoek voort te zetten. Een van de dwarsliggers is: kunst ligt op de werkstapel ‘moeten’ van leerkrachten. Er ligt nog een uitdaging in het vergroten van de intrinsieke motivatie van de leerkracht.

Ook is er sprake van handelingsverlegenheid van de leerkracht. Bijvoorbeeld met dans. Want dansen moet je durven. De deelnemende Pabo's kunnen zorgen voor een instroom met een andere mindset, maar studenten doen ook onderzoek. Wanneer gaat de deur open voor de leerkracht? Wat is er nodig om les te durven geven in dans? Welke bouwstenen en taal sluiten aan? Hoe kan kunst het onderwijs van binnenuit veranderen? De LAB's willen bovendien in gesprek met leerlingen: hoe zien zij de meerwaarde van kunst?