Twee hele schoolteams mediacreatief geschoold

Alle leerkrachten van De Bogen en De Korenbloem ontvingen hun certificaat Mediacreativiteit, een training van CultuurCollege (goed voor 45 punten in Registerleraar). Tjeerd Kootstra, adviseur van Cultuurmij Oost begeleidde hen bij dit traject.
De in-company training mediacreativiteit maakt mediawijsheid compleet.

Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit onze huidige realiteit, en dus ook niet uit ons onderwijs. Leerkrachten leren deze media zo in te zetten, dat het onderwijs moderner en aantrekkelijker is voor leerlingen en voor henzelf. Op nieuwe en creatieve manieren met digitale middelen omgaan en het onderwijs verrijken. Mediacreativiteit heeft het kunst- en cultuuronderwijs als basis en werkt aantoonbaar door in de breedte van het onderwijs.

 

Expertisebevordering is een van de doelstellingen van Cultuureducatie met kwaliteit.
Expertisebevordering is een van de doelstellingen van Cultuureducatie met kwaliteit.