Terugblik Jaarlijkse ontmoetingsdag 23 september 2015

Bruisende middag in De Lindenberg, Nijmegen

Honderdvijftig leerkrachten, vakdocenten, schoolbestuurders, kunstinstellingen, beleidsmakers en cultuurprofessionals ontmoetten elkaar op de jaarlijkse ontmoetingsdag CMK Gelderland. Het was een bruisende middag. Hier zie je een sfeerimpressie.

Inhoudelijke insteek 'Waarom doen we dit'

Programmamanager EstherTobé deed de aftrap:  "We hebben in Gelderland de keuze gemaakt om de scholen aan de knoppen te zetten. Zij kiezen voor cultuuronderwijs en zijn er verantwoordelijk voor. Vandaag ontmoeten we elkaar en ervaren we wat er op de scholen gebeurt. Ik hoop dat u geïnspireerd raakt en ziet dat cultuur in het hart van het onderwijs thuishoort."

Onbereikbaar resultaat bereikbaar maken

Auteur Jaap Robben vertelde over zijn zoektocht naar de juiste inhoud voor zijn poëzielessen op scholen. Zijn vraag 'Waarom nodigen jullie mij uit?' leidt steevast tot het antwoord 'Om de drempel te verlagen.' Door allerlei regels, voorwaarden en het geven van cijfers ontstaat een drempel. Bovendien zijn we gewend om dingen te zien die af zijn: dat maakt de drempel hoog. De weg die je volgt om tot resultaat te komen is juist ook belangrijk. Wat is de kern van wat ik kinderen mee wil geven? Poëzie begint bij twee woorden. Per ongeluk expres ontstaan op papier door te associëren. Begin met een woord en bedenk er dan associaties bij. Vraag een kind: "Zoek eens op die gitaar naar een klank die je mooi vindt. En doe er dan nog eens een." Dan ontstaat er iets. Je moet het mooi vinden.

Fianne Konings: 'De stip op de horizon'

De gouden cirkel van cultuuronderwijs: Waarom cultuuronderwijs? In haar onderzoek 'De stip op de horizon' geeft Fianne Konings antwoord op de waarom-vraag. We willen dat kinderen zich kunnen uiten en uiten doe je met cultuur. Je moet kinderen leren zich te uiten en door het te doen, leren ze over het leven. De school maakt veel keuzes: Wat wil de school de kinderen leren? Welke kunstvormen biedt ze aan? Met welke materialen wordt gewerkt?  Sommige scholen gebruiken het motto van de school als richtingwijzer voor de keuzes in cultuuronderwijs. 

Zes Werkateliers

Leren met kunst, meesters in partnerschap; Leerkracht en vakdocent samen voor de klas; De omgeving in de school halen; Verankeren en borgen; De maker aan het woord; samenwerking gemeenten, onderwijs en cultuurinstellingen. In deze zes werkateliers werden ervaringen beproefd, kennis gedeeld en visies uitgewisseld. De uitkomsten zijn te vinden op Meetup.

Verslagen, foto's en filmpjes op Meetup

Verslagen, foto's en filmpjes op Meetup

Lees verder