Rijksimpuls muziekonderwijs

Impuls muziekonderwijs

Minister Bussemaker wil de inspanningen met het programma CMK versnellen door een extra impuls voor muziekonderwijs en heeft daartoe een handreiking laten opstellen. Er komt een extra subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Bedoeling is dat scholen samen met één of meerdere partijen uit het muziekveld aanvragen gaan doen. Vanaf 1 november kunnen scholen samen met hun culturele aanbieder een aanvraag indienen.

Cultuurmij Oost organiseert een informatiebijeenkomst over de impuls muziekonderwijs.

Cultuurmij Oost organiseert een informatiebijeenkomst over de impuls muziekonderwijs.