Subsidieregeling professionalisering cultuuronderwijs

Scholen die cultuuronderwijs een stevige plek willen geven in hun curriculum kunnen hiervoor tot 1 maart 2016 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Schoolbesturen of samenwerkingsverbanden kunnen voor minimaal vijf locaties een bijdrage aanvragen voor visieontwikkeling en professionalisering van het personeel. De aanvrager moet zelf de helft van de projectkosten inleggen, dit mag in uren. 

Cultuurmij Oost ondersteunt scholen en schoolbesturen bij het formuleren van hun visie en het vertalen hiervan naar werkplannen en deskundigheid bij leerkrachten. Het CultuurCollege komt na de zomervakantie met een leergang voor scholen die cultuuronderwijs middels deze regeling willen verankeren.