Startdag CMK Gelderland 2017-2020

57 projectleiders met hun partners uit het onderwijs en de BIS instellingen legden samen fundament onder het programma CMK 2017-2020. Foto Ingrid Joppe
57 projectleiders met hun partners uit het onderwijs en de BIS instellingen legden samen fundament onder het programma CMK 2017-2020. Foto Ingrid Joppe

Een nieuw fundament

Woensdag 15 februari was het zo ver: 57 projectleiders met hun partners uit het onderwijs, de grote Gelderse kunstinstellingen, de provincie Gelderland en Cultuurmij Oost startten officieel met het programma CMK Gelderland 2017-2020. Samen legden we het fundament voor opnieuw 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in Gelderland!

Een nieuwe periode CMK vraagt om een haalbare en logische verdieping en verbreding van de verworven resultaten uit de eerste fase. Het onderwijs verandert. Methodes zijn niet langer heilig. Wat kan de basisschool bijdragen zodat een kind zich kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf? Wat moet je een kind leren over de wereld? Bij SPO Condor zien ze het zo: "We willen dat een kind zich met cultuureducatie ontwikkelt tot ‘een evenwichtig, gelukkig en waardevol mens, toegerust om zich een plek in de samenleving te verwerven."

Projectleider Miranda Siemelink van Cultuurmij Oost: "Onderwijs 2032. De 21e-eeuwse vaardigheden. De leerling als eigenaar van zijn eigen leerproces... Hoe geef je als school gestalte aan deze ingrijpende veranderingen? Cultuureducatie kan een katalysator zijn! CMK is een kans om de ontwikkeling die de school wil realiseren een extra krachtige impuls te geven. Te starten met het vormen van visie: zowel bovenschools als met het team van de school. En scholen: doe het vooral niet alleen! Centra voor de kunsten, kunstenaars, aanbieders en makers van voorstellingen en kunstlessen: zoek, luister en versterk elkaar." "Het gaat niet alleen om handelingsverlegenheid op te lossen van leerkrachten ten opzichte van de kunstvakken of om 'een flinke bak met lessen' te ontwerpen…. Het inzicht dat je eigenlijk werkt aan de kwaliteit van het onderwijs van de hele school, kwam via het zelf ervaren van creatieve processen steeds meer naar boven, ieder traject weer." (CMK partners in Doetinchem)

Het inzicht dat je eigenlijk werkt aan de kwaliteit van het onderwijs van de hele school. Foto Ingrid Joppe
Het inzicht dat je eigenlijk werkt aan de kwaliteit van het onderwijs van de hele school. Foto Ingrid Joppe

Spreek de taal van de culturele competenties

De culturele competenties geven inzicht in de creatieve processen: Wat ontwikkelen leerlingen met kunst? Doelgericht werken aan de ontwikkeling van de competenties creëren, onderzoeken, reflecteren, zelfstandig werken, samenwerken en presenteren vraagt meestal een andere aanpak in de klas. Het betekent dat iets anders bij leerlingen moet worden gestimuleerd dan het geven van ‘het juiste antwoord’ of het maken van een vooraf omschreven creatief product. Om dit voor leerlingen te bereiken is het nodig dat we allemaal, aanbieders en scholen dezelfde taal spreken. En: werken met de competenties leer je pas door het zelf te ervaren."
De startdag stond dan ook in het teken van het oefenen met de taal van de culturele competenties. In vier workshops werd gewerkt met de competenties. Bijvoorbeeld een workshop gesprekstechnieken met Margreet Rierink van de Coachings Academy International, om vaardigheden op het gebied van coaching verder te ontwikkelen. En in Reflecteren met leerlingen bood Monique Fischer van MFConsulting Inzicht in hoe je met leerlingen kunt reflecteren op culturele activiteiten en zo hun reflecterend vermogen vergroten. 
Met het Kröller-Müller Museum, Theatergroep Kwatta, Het Gelders Orkest, De Nieuwe Oost en Introdans ervoeren de deelnemers wat hun kunst met je doet. En wat het dus met kinderen kan doen.

Het was een mooie dag waarbij een start werd gemaakt om -vanuit de taal van de competenties en de focus op het kind- de komende vier jaar Cultuureducatie met kwaliteit uit te voeren!