Spelenderwijsorkesten van start

Kinderen samen muziek leren maken met echte instrumenten

Samen muziek maken met echte instrumenten op beginnersniveau: dat is het Spelenderwijsorkest! In 2016 start Cultuurmij Oost met deze werkwijze, samen met centra voor de kunsten en specialisten op het gebied van groepsdidactiek. Privélessen zijn minder aantrekkelijk en in veel gevallen te duur.  Samenspelen hoort bij muziek, dus waarom niet vanaf het eerste moment? Een instrument bespelen kan ook Spelenderwijs, dat is veel leuker, je leert van elkaar en natuurlijk zijn er optredens. Muziekverenigingen zoeken naar manieren om onder schooltijd lessen te verzorgen, de structuren rond Spelenderwijsorkesten bieden daartoe goede mogelijkheden die ook na schooltijd doorgezet kunnen worden. Om dit alles te realiseren worden muziekdocenten en dirigenten bijgeschoold in het werken met groepen en met nieuwe didactieken. Op 11 januari 2016 vindt de eerste werkplaats Spelenderwijsorkest plaats met Suzan Lutke als docent en aangeboden via CultuurCollege.  Wil je meer weten, neem gerust contact op met Arend Nijhuis.

“Mede door mijn eigen ervaringen met het opzetten van muziekprojecten zeg ik: laat kinderen zelf de eigenaar blijven van een project of muziekdag. Plezier, het ‘vrijvoelen’ is zo belangrijk. Het hoeft allemaal niet perfect te klinken.” (Susan Lutke)

Spelenderwijsorkest is een samenwerking tussen Cultuurmij Oost en Rijnbrink Musidesk met ondersteuning van bonden en muziekscholen.