Reizen in de Tijd is vernieuwd

Reizen in de Tijd is nu meer op maat van leerkrachten

De succesvolle webportfolio Reizen in de Tijd is aangepast aan nieuwe inzichten van de gebruikers. De scholen wilden een breder inzetbaar portfolio dat zij ook voor de zaakvakken kunnen inzetten. Er zijn nu online portfolio’s beschikbaar die breder inzetbaar zijn dan alleen cultuureducatie. Een mooi voorbeeld van zo’n portfolio is Schoolfolio. De belangrijkste veranderingen zijn verder: 

  1. De themalessen zijn eenvoudiger bruikbaar gemaakt voor de leerkracht. Bij de lessen voor groep 6 bij het thema De kroniek van…bijvoorbeeld.
  2. De vindbaarheid van de bezoeklessen van de aanbieders is verbeterd, zoeken op de kaart vereenvoudigt het samenstellen van een selectie. Behalve op thema's kun je ook zoeken op tijdvak en onderwerp.
  3. De inlog voor scholen is vervallen. Reizen in de Tijd is nu vrij toegankelijk zonder accounts en wachtwoorden.
Op verzoek van scholen is Reizen in de Tijd geschikt gemaakt voor breder gebruik dan cultuureducatie.
Op verzoek van scholen is Reizen in de Tijd geschikt gemaakt voor breder gebruik dan cultuureducatie.