Reacties deelnemers DwarsLAB

"Dit DwarsLAB bevestigt dat cultuuronderwijs iets vanzelfsprekends moet zijn in de ontwikkeling van kinderen. Toch is de praktijk weerbarstig: leerkrachten willen wel, maar kunnen niet."
"In de opleiding tot leerkracht moet iets veranderen zodat studenten lef/durf krijgen."
"Ik zie mogelijkheden tot cross-overs tussen muziek en dans en techniek en dans."
"ArtEZ en pabo verbinden: we hebben elkaar ontmoet vandaag en gesproken over de noodzaak tot samenwerking. We zoeken nu naar concrete mogelijkheden, samen een theatervoorstelling maken bijvoorbeeld."
"ArtEZ studenten zijn gewend om vanuit onderzoek te denken, daarin kan de pabo student veel van hen leren."
"Mooi om te zien hoe naar de samenwerking tussen pabo en kunstvakken wordt gezocht. Hier in Gelderland wordt de 3-hoek gevoeld. Dit kan andere CMK-penvoerders en provincies inspireren."
"We hebben de energie gevoeld tussen de mensen: de bereidheid en de gretigheid. De wil om de leerkracht te verleiden."
"Het idee is om in een volgend LAB ook leerkrachten en kinderen erbij te vragen."

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland wordt veel kennis ontwikkeld. Ook leven nog veel vragen over de manieren waarop kinderen goed cultuuronderwijs kunnen krijgen. In vier LAB's doen partners onderzoek naar aspecten die cultuuronderwijs kunnen verbeteren. De docentenopleidingen van ArtEZ, HAN /Pabo en Iselinge Pabo; Introdans, Kröller-Müller Museum en Kwatta, basisscholen, zelfstandige kunstenaars en onderzoekers doen mee. Elk Lab heeft een adviseur van Cultuurmij Oost als begeleider.