Praktische gereedschappen voor onderwijsvernieuwing

Met Toolbox C-zicht krijgen schoolteams grip op de culturele competenties van leerlingen
Met Toolbox C-zicht krijgen schoolteams grip op de culturele competenties van leerlingen

Een gemeenschappelijk taal over onderwijsvernieuwing en 21e-eeuwse vaardigheden

Door deelname aan Cultuureducatie met kwaliteit zet je een belangrijke stap, cultuureducatie krijgt een verankering op school. Wil je echt je onderwijs vernieuwen naar een toekomstbestendige visie zoals verwoord in Onderwijs 2032? Werken aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden van de leerlingen? Gebruik dan het programma CMK als katalysator: Cultuurmij Oost en CultuurCollege hebben prachtig praktische gereedschappen voor je!

C-zicht -werkwijze
Competentiegericht cultuuronderwijs staat in het middelpunt van de belangstelling: naast kennis dienen leerlingen ook vaardigheden, motivatie, houding en zelfbeeld te ontwikkelen. Cultuuronderwijs draagt hieraan bij. De opbrengsten maak je zichtbaar met C-zicht. De website culturele competenties helpt je op weg.

Toolbox C-zicht -training
In de vernieuwing van het onderwijs staan de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. Hoe kun je dit als school aanpakken? Schoolteams krijgen met de training Toolbox C grip op de culturele competenties van leerlingen. Leren kinderen ondersteunen en uitdagen om steeds een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling, zodat zij zich kunnen ontplooien tot zelfbewuste jongeren en competente volwassenen. De training wordt verzorgd door CultuurCollege.

Koers op Cultuur -adviestraject
Een hernieuwde focus en een concreet plan van aanpak voor het cultuurbeleid op school. Maak in twee werksessies een eigentijds cultuurplan. Met het hele schoolteam stel je een hernieuwde gezamenlijke focus voor cultuur vast, vanuit waarden die passen bij de 21e eeuw. In de sessies werken we met C-zicht, een overzicht van culturele competenties. Bestuurders maken in een aparte werksessie de vertaalslag naar het strategisch beleidskader. Cultuurmij Oost  begeleidt deze adviestrajecten.

Robinson -leerlingontwikkelsysteem
Wat leert een kind eigenlijk van cultuuronderwijs en hoe kun je die leeropbrengsten volgen en stimuleren? Het digitale leersysteem Robinson vergroot de culturele leeropbrengsten. In een inspirerende digitale omgeving volg, stimuleer en beoordeel je de culturele ontwikkeling van kinderen. Cultuurmij Oost biedt meer informatie over  Robinson. 

Interne Cultuurcoördinator Cursus
Een Cultuurcoördinator is een gespecialiseerd teamlid dat inhoudelijk deskundig is op het gebied van cultuureducatie. Hij of zij geeft vorm aan visie en beleid en zorgt ervoor dat kunst en cultuur een goede, vaste plek krijgen op school. De ICC-cursus is een uitstekende basis voor toekomstige cultuurspecialisten. De cursus  is geaccrediteerd door Register Leraar. 

Filosoferen met kinderen -training
Reflecteren, onderzoeken, kritisch denken, samenwerken en taalvaardigheid ontwikkelen: filosoferen kan in alle breedte worden ingezet op school. Maar hoe leid je een gesprek waarbij kinderen op onderzoek gaan naar wat ze ergens van vinden en dat kunnen beargumenteren? Bij CultuurCollege kun je terecht voor de training Filosoferen.

Beleidsadvies cultuur en onderwijs -adviestraject
Advisering in gemeenten om de culturele infrastructuur optimaal te benutten voor het onderwijs in lokale convenanten. Het zogenoemde bestuurlijk kader. Het ontwikkelen van een lokaal convenant is een verplichting binnen het programma CMK. Cultuurmij Oost  biedt begeleiding bij deze trajecten.

Mediacreativiteit -training
Leerkrachten leren op een andere manier naar creativiteit te kijken en zetten digitale middelen in die zij niet eerder in de klas gebruikten. Ontwikkel lesmateriaal voor de 21ste eeuw! CultuurCollege biedt  deze  door Register Leraar geaccrediteerde training aan. 

 

Met culturele competenties Aan de Slag! Foto Ingrid Joppe.
Met culturele competenties Aan de Slag! Foto Ingrid Joppe.