Belangstellenden welkom bij partnerschap in Wijchen

In een leegstaand schoolgebouw in Bergharen zijn tijdelijke ateliers gemaakt om met alle groepen van de basisschool de Wingerd te werken met diverse kunstenaars. Doel is kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur en creativiteit. In zes weken wordt toegewerkt naar een beeldentuin met werk van alle kinderen, tentoongesteld in Bergharen. Alle lessen zijn van tevoren vormgegeven aan de hand van kunstwerken uit het Kröller Müller Museum te Otterlo. Het nevendoel is om toe te werken naar een educatieve plek voor kunst- en cultuureducatie in de gemeenten. Dit project is een samenwerking van basisscholen, kunstenaars, museum Kröller-Müller en cultuurknooppunt Wijchen.

Belangstellenden zijn welkom!

Opening: vrijdag 27 november 15:00 door wethouder Paul Loermans. Daarna nog te bezoeken op 2 woensdagen en 2 zaterdagen. (28 nov, 2 dec, 5 dec en 9 dec.) Van 14:00- 16:00 uur. Bezoekadres: Dorpsstraat 24, Bergharen.