Aanmelden programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 kan tot 1 augustus.

Belangstelling? Ambities? Meedoen!

Maak je belangstelling hier kenbaar. Wij nemen daarna contact met je op over de vervolgstappen.

Ieder kind moet de kans krijgen creativiteit te ontwikkelen
Ieder kind moet de kans krijgen creativiteit te ontwikkelen

Cultuureducatie met Kwaliteit voor alle kinderen in Gelderland

Het Rijk en de provincie Gelderland investeren ook de komende jaren in de ontwikkeling van goed cultuuronderwijs. Op 9 mei is de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 bekend geworden. Deze richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende basisscholen. De gedachte is dat ieder kind de kans moet krijgen zijn creativiteit optimaal te ontwikkelen en het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zetten overheden, culturele partners en het onderwijs in op een stevige basis voor cultuureducatie.

Dat is prachtig nieuws nu de successen van de eerste periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 volop zichtbaar worden. Alle waardevolle opbrengsten van deze eerste CMK-periode zullen worden gedeeld. Scholen die voor het eerst meedoen met CMK kunnen daarvan profiteren. Scholen die een verdiepingsslag willen maken, kunnen opnieuw deelnemen. Veel meer kinderen in Gelderland kunnen zo meedoen!

Cultuurmij Oost heeft opnieuw de opdracht gekregen om penvoerder te zijn en het Gelderse programma te coördineren.

Het programma CMK Gelderland 2017- 2020 op hoofdlijnen

Scholen die nog niet hebben meegedaan, kunnen aanhaken bij lokale CMK-projecten die in de periode 2013-2016 zijn ontwikkeld. Of maken een keuze uit een van de drie thema’s Leerlijnen implementeren (Kind centraal), De leerkracht als ‘cultuur-kracht’ (Leerkracht centraal), Samen voor de klas (School/omgeving centraal). Deze thema’s vatten de opbrengsten uit de eerste CMK-periode samen. Voorbeelden hoe deze thema’s er in de praktijk uitzien, vind je hier.

Scholen die in 2013-2016 al hebben meegedaan, kunnen hun project verdiepen en verankeren.

Praktisch

Deelname is voor twee jaar van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. Na deze periode worden andere scholen in de gelegenheid gesteld om voor twee jaar deel te nemen.

Bij de uitvoering van CMK-projecten wordt gevraagd samen te werken met (lokale) culturele partners, waarbij de vraag vanuit het onderwijs leidend is.

De lokale samenwerking zal medio 2018 moeten worden vastgelegd in een lokaal/regionaal convenant cultuureducatie (scholen, culturele partners en gemeente) dat de continuïteit waarborgt.

Scholen in Ede, Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn hebben een lokale penvoerder.