Miranda Siemelink nieuwe projectleider CMK Gelderland

Afscheid Esther Tobe

Miranda Siemelink is benoemd als projectleider CMK Gelderland. Zij vervangt Esther Tobé die per 1 juni 2016 directeur van de Mauritiusschool in Rheden is geworden. Esther legde de basis voor het programma CMK Gelderland en gaf hier de afgelopen vier jaar met verve uitvoering aan. Haar insteek om de scholen zelf aan het roer te plaatsen van de wijze waarop zij cultuureducatie met kwaliteit een plek willen geven, was vier jaar geleden uniek. Ondertussen krijgt deze bottom up aanpak steeds meer navolging. Miranda Siemelink is als adviseur betrokken geweest bij de lijn Kind Centraal en bereidt nu de CMK periode 2017-2020 voor. Hierbij zet zij de ingezette aanpak in Gelderland voort.