Vier leernetwerken van start

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt veel kennis ontwikkeld. Ook leven nog veel vragen over de manieren waarop kinderen goed cultuuronderwijs kunnen krijgen. In vier leernetwerken, LAB's genaamd, doen partners onderzoek naar aspecten die cultuuronderwijs kunnen verbeteren. De docentenopleidingen van ArtEZ, HAN /Pabo en Iselinge Pabo, Introdans, Kröller-Müller Museum en Kwatta, basisscholen, zelfstandige kunstenaars en onderzoekers doen mee. Elk LAB heeft een adviseur van Cultuurmij Oost als begeleider.

Centraal staat de vraag: Wat hebben leerkrachten en kunstvakdocenten in de toekomst nodig om goed cultuuronderwijs te verzorgen en hoe kunnen zij het beste samenwerken? Wat vraagt dit aan competentiegericht werken, procesgerichte aanpak en leren reflecteren? En wat zijn de voorwaarden voor duurzame verankering van cultuur in het onderwijs? 

De vier LAB's beginnen dit najaar, je vindt meer informatie over de LAB's bij het programma