LAB Kunst & techniek

Studenten en leerkrachten verbinden kunst en techniek

"Heel gaaf om zo met techniek en kunst bezig te zijn. We verkenden microbits: hoe werkt programmeren eigenlijk en wat kun je er mee? Waardevol ook, want we leren van en met elkaar op een gebied (techniek) waar niemand van ons nog vertrouwd mee is," aldus een van de leerkrachten die vandaag deelnam in het iXperium van de HAN Pabo aan een inspiratiedag in het LAB Kunst & techniek.  Het was de aftrap voor een periode waarin studenten van ArtEZ (docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving) en HAN Pabo samen met leerkrachten en leerlingen van groep 6/7 experimenteren. Leidende vragen bij het experiment zijn:

Hoe kunnen kunst en techniek een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van creatief denken en handelen van de basisschoolleerling? Hoe kunnen kunst en techniek elkaar versterken in activiteiten in het basisonderwijs? Wat hebben kinderen, (toekomstige) leerkrachten, vakdocenten, schoolleiders en schoolteams nodig om met kunst en techniek te kunnen werken? Wat zijn de rollen hierbij van het kind, de leerkracht, de vakdocent, schoolleider en schoolteam?

Binnen het CMK LAB Kunst & techniek werken leerkrachten en studenten bovendien samen met de leerlingen aan een concreet project in de Gelderse Makers Challenge.