Laatste fase: cultuureducatie met kwaliteit voor duizenden nieuwe kinderen in Gelderland

Het aantal aanmeldingen voor de laatste fase van CMK 2019-2020 is groot. De groei is forser dan verwacht. Vele duizenden nieuwe leerlingen in Gelderland zullen de komende jaren betere cultuureducatie aangeboden krijgen. We zien een ontwikkeling dat steeds meer individuele scholen beslissen om zelf een aanvraag te doen en dat er minder op bestuursniveau wordt ingetekend. Daarnaast weten de CCE's nog meer scholen bij bestaande projecten te betrekken. Tot slot benutten veel scholen deze laatste kans om hun cultuureducatie met ondersteuning te verbeteren.