Impuls muziekonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie komt binnenkort met een nieuwe subsidieregeling voor muziek in het basisonderwijs. Scholen kunnen samen met culturele partners extra geld aanvragen voor muziek in de klas en deskundigheidsbevordering van  leerkrachten. Minister Bussemaker reserveert voor deze regeling in de periode 2015-2020 in totaal 25 miljoen euro. 

Cultuurmij Oost is door diverse partijen gevraagd één muziekplan voor heel Gelderland te maken. We zijn daarom op zoek naar scholen en schoolbesturen die de komende vijf jaar (nog) meer werk willen maken van muziek.

Doet u mee met de Gelderse muziekimpuls?  Geef u dan op bij esthertobe@cultuurmijoost.nl Wij houden u op de hoogte van het verschijnen van de regeling en de stappen die Cultuurmij Oost zet.

Meer informatie over de regeling: www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html en of over Muziekimpuls: http://www.cultuurmijoost.nl/projecten/muziekimpuls