Muziek bereikbaar voor ieder kind

Zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met instrumenten en professioneel muziekonderwijs: daarvoor zetten het centrum voor de kunsten de Plantage en basisschool de Regenboog in Tiel zich al een aantal jaren in. Danzkij Cultuureducatie met Kwaliteit hebben zij een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. De focus van basisschool de Regenboog is professionele muzieklessen voor alle kinderen toegankelijk maken”, vertelt Susan van Buuren, lerares van groep vijf.