Gelders CMK project als goed voorbeeld genoemd

Publicatie LKCA Cultuureducatie Binnenstebuiten

Cultuuronderwijs in schoolverband kan buiten schooltijd op allerlei manieren worden geïntensiveerd en verstevigd, zodat kinderen hun creatieve talenten optimaal kunnen ontdekken én ontwikkelen. Als de verschillende partijen elkaar beter weten te vinden kan er een stevige basis worden gelegd voor de culturele levensloop van het kind. Het LKCA sprak met de drijvende krachten achter negen goede voorbeelden, die buiten schooltijd en in samenwerking met de culturele omgeving het curriculum voor cultuureducatie inhoudelijk hebben verdiept en uitgebreid.  Het Timpaan is er een van!