Geen punt

Vier jaar CMK heeft veel opgeleverd. Er is volop geïnvesteerd om het onderwijs voor kinderen nog beter, waardevoller en fijner te maken. Een enorme diversiteit aan leerlijnen kwam tot stand. Overdraagbare scholingsmodules zijn ontwikkeld. Mensen vonden elkaar in nieuwe samenwerkingen. Het digitaal leerlingvolgsysteem Robinson werd geboren en er was speciale aandacht voor het speciaal onderwijs. De rijke oogst van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit is gisteren met vele betrokkenen gevierd.

Alle betrokkenen vormen een even belangrijke schakel bij het realiseren van zo’n omvangrijk programma met 57 deelprojecten! Projectleider Miranda Siemelink dankte iedereen die de afgelopen 4 jaar heeft bijgedragen:
Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland die CMK financieel mogelijk hebben gemaakt; Alle lokale projectleiders, schooldirecteuren, bestuurders en gemeenteambtenaren die kans zagen de beweging in gang te zetten; Alle vakdocenten, centra voor de kunsten en kunstaanbieders die een antwoord zochten op de soms lastige vragen van het onderwijs en hier vol bevlogenheid vorm aan gaven; Alle leerkrachten, alle ondersteuners en adviseurs van Cultuurmij Oost die -veelal achter de schermen- de COP’s, studiedagen, procesbegeleiding bij de lokale projecten, de verantwoording etc. verzorgden.

En nu bijna 4 jaar na de start van het programma, wordt alle deelbare oogst toegankelijk gemaakt via films, websites en sociale media, is er een nieuw plan voor 4 jaar CMK. Cultuurmij Oost heeft dit als penvoeder geschreven en ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In het plan is ruimte om de oogst te verdiepen op de scholen die al meededen. En te verbreden naar nieuwe scholen die toe zijn aan een impuls om hun cultuuronderwijs meer kwaliteit te gaan geven. Er is bovendien ruimte om te innoveren en de samenwerking te intensiveren met Pabo en vakdocentopleidingen. De lokale plannen worden deze maand aangescherpt, zodat we klaar zijn voor een nieuwe frisse periode.

Nee we maken er geen punt van vandaag…we plaatsen een komma!

Mogen de leerlingen van de Wilhelminaschool uit Bennekom in december optreden voor Koningin Maxima in Carré?
Mogen de leerlingen van de Wilhelminaschool uit Bennekom in december optreden voor Koningin Maxima in Carré?