Expertisebevordering

Een goed gesprek over visievorming

"Hoe kunnen wij met scholen hun visie op cultuureducatie goed op tafel krijgen?" Deze vraag van een Coördinatiepunt Cultuureducatie aan Cultuurmij Oost, leidde tot de ontwikkeling van een model en training voor goede ambitiegesprekken.
Projectleiders CMK en adviseurs van CCE's kunnen scholen hiermee op coachende wijze begeleiden bij het formuleren van ambities en het maken van keuzes. Meer informatie? Reineke de Vries staat je graag te woord.