Duurzame samenwerking in partnerschappen

Cultuur helpt onderwijskundige ambitie vormgeven

Binnen een partnerschap staat de onderwijskundige ambitie van de school centraal. Hoe kan cultuur helpen deze ambitie vorm te geven? Jeugdtheatergezelschap Kwatta & Daltonschool Culemborg; Introdans & Paasbergschool Oosterbeek; beeldend kunstenaar Lotte van Campen en Kröller Müller Museum & vier scholen in Wijchen; Muzibas & bs. De Wegwijzer in Zutphen gingen op onderzoek uit.

In de film Partners in Cultuur zie je wat er allemaal voor moois tot stand kwam in de partnerschappen.